Monografie 2016

 1. Kazimierz Miroszewski, Mateusz Sobeczko, „Jo był ukradziony" : tragedia górnośląska : ziemia rybnicka. Katowice : Studio NOA Ireneusz Olsza, 2016
 2. Co po kryzysie? Pod redakcją Grażyny Skąpskiej, Marka S. Szczepańskiego i Żanety Stasieniuk. Warszawa : Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2016
 3. Cywilizacja pieniądza [Dokument elektroniczny]. Pod red. Mirosława Czerwińskiego. [Będzin] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2016
 4. Cywilizacja zabawy, rozrywki i wypoczynku : praca zbiorowa. Pod. red. Małgorzaty Suchackiej. [Będzin] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2016
 5. Drafts From Sociology of Design. Introduction to Discussion : [dokument elektroniczny]. Ed. Paulina Rojek-Adamek, Grzegorz Gawron. Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016
 6. Globalny i lokalny wymiar religii : Polska w kontekście europejskim. Pod red.: Ireny Borowik, Andrzeja Górnego, Wojciecha Świątkiewicza. Kraków : NOMOS, 2016
 7. Urszula Swadźba, Stanisław Swadźba, Zbigniew Zagała, Gmina Wyry w ekonomiczno-socjologicznym zwierciadle. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2016
 8. Inskrypcje na pieczęciach : treści, formy, funkcje. Pod redakcją Piotra Pokory, Marcina Hlebionka, Tomasza Kałuskiego. Poznań : Instytut Historii UAM, 2016
 9. Maciej Fic,Lech Krzyżanowski, Jak 9 z "Wujka" : górnośląski glosariusz Polski Ludowej. Katowice : Wydawnictwo Cum Laude, 2016
 10. Katarzyna Niemczyk, Kamienieccy herbu Pilawa : z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 roku. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
 11. Korupcja w administracji. Red. nauk. Małgorzata Myśliwiec, Agnieszka Turska-Kawa. - [Sławków] : Fundacja Akademicka Ipso Ordo, 2016
 12. Aleksandra Skrzypietz, Królowa Margot : ostatnia perła Walezjuszów. Warszawa : Bellona, cop. 2016
 13. Ludzie bliscy i dalecy . T. 2 : Biogramy postaci związanych z III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach/ red. Zbigniew Hojka, Aleksandra Różycka. Katowice : III Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza, 2016
 14. Ład społeczny i jego przedstawienia : księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza. Pod red. Tomasza Nawrockiego i Wojciecha Świątkiewicza. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
 15. Damian Guzek, Media katolickie w polskim systemie medialnym. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
 16. Jakub Morawiec, Między poezją a polityką : rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
 17. Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną : studia socjologiczne. Red. Marek S. Szczepański, Paulina Rojek-Adamek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016
 18. New Addictions : od dopalaczy do portali społecznościowych [dokument elektroniczny]. Praca zbiorowa pod redakcją Doroty Nowalskiej-Kapuścik. [s. l.] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2016
 19. Robert Rajczyk. Nowoczesne wojny informacyjne. Warszawa : Difin, 2016
 20. Oblicza mediów lokalnych i regionalnych : szkice medioznawcze. Pod red. Stanisława Michalczyka i Dariusza Krawczyka. - Mikołów : Instytut Mikołowski, 2016
 21. Oblicza współczesnego terroryzmu [Dokument elektroniczny]. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Libora. - [Będzin] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2016
 22. Jan Kantyka, Zbigniew Kantyka, Oddani sprawie : szkice biograficzne więźniów KL Auschwitz-Birkenau i uczestników przyobozowego ruchu oporu. T. 2. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2016
 23. Pecunia nervusbelli : z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku. Pod red. Mariusza Markiewicza, Ryszarda Skowrona i Filipa Wolańskiego. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
 24. Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych. Pod red. Kazimiery Wódz, Doroty Nowalskiej-Kapuścik, Grzegorza Libora. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
 25. Natalia Stępień-Lampa, Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP . Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
 26. Zbigniew Hojka, Poradnik dżentelmena i damy : savoir vivre w towarzystwie i biznesie. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2016
 27. Dariusz Nawrot, Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku : u źródeł Zagłębia Dąbrowskiego . Czeladź : Muzeum Saturn, 2016
 28. Półtora wieku dziejów Katowic : przywracanie historycznej pamięci. Pod red. Antoniego Barciaka. - Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2016
 29. Krzysztof Łęcki, Pre-teksty i kon-teksty : krótkie szkice z "socjologii obyczajów i komunikacji społecznej". Saarbrucken : Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, 2016
 30. Andrzej J. Noras, Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
 31. Sosnowiec : obraz miasta i jego dzieje. T. 1 -2 . Pod red. Antoniego Barciaka, Andrzeja T. Jankowskiego. - Sosnowiec : Muzeum w Sosnowcu, 2016
 32. Społeczeństwo - sport – edukacja. Pod redakcją Barbary Wiśniewskiej-Paź i Piotra Wróblewskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
 33. KrzysztofBierwiaczonek, Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
 34. Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku. Red. nauk.: Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk. Katowice : Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS, 2016
 35. Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju. Redakcja naukowa Antoni Barciak. - Katowice : Studio NOA Ireneusz Olsza, 2016
 36. Tischner - człowiek w horyzoncie nadziei. Pod red. Elżbiety Struzik. Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2016
 37. Justyna Kijonka, Tożsamość współczesnych Górnoślązaków : studium socjologiczne. Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2016
 38. Robert Rajczyk, Ustrój konstytucyjny Republiki Kosowa. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
 39. W dialogu z historią, polityką i kulturą : w stulecie urodzin Wilhelma Szewczyka. Redakcja naukowa Maciej Fic. - Katowice : Wydawnictwo CumLaude, 2016
 40. Jerzy Sperka, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, Pan Rusi,Palatyn Węgier i Namiestnik Polski : (1326/1330-8 lub 18 maja 1401). Wyd. 2, popr. i uzup. Kraków : Avalon, 2016
 41. Wybory prezydenckie 2015 : analiza wizerunkowa. Redakcja naukowa: Anna Robak, Waldemar Wojtasik. - Jaworzno : Wydawnictwo Dyskurs, 2016
 42. Michał Czuba, Ewa Waliczek, Anna Kowalczyk, Wyzwania współczesnego zarządzania : innowacje, marketing, zrównoważony rozwój. Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016
 43. Rafał Cekiera, Zgryzoty i nadzieje : socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy. Rudzica : Towarzystwo Miłośników Rudzicy, 2016
 44. Anna Poręba, Aleksandra Skrzypietz, JacekSzpak, Źródła Leśniowa : część 2. Leśniów : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdźmy na Szczyt, 2016
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.