Lista konferencji naukowych 2018 r.

Historia na turystycznym szlaku. 14-15.03.2018, Instytut Historii UŚ, Muzeum w Rybniku.
Nadzór merytoryczny: dr hab. Z. Hojka
 
Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki: Marek Licyniusz Krassus. 21-22.11.2018, Instytut HistoriI UŚ.
Nadzór merytoryczny: dr hab. R. Rogosz
 
Konfederacje w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Między prawami a obowiązkami. 20-22.10.2018, Instytut Historii UŚ.
Nadzór merytoryczny: dr hab. D. Rolnik
 
Rok 1918: Na styku starych monarchii i nowych republik. 14.11.2018, Instytut Historii UŚ.
Nadzór merytoryczny: dr hab. K. Nowak
 
Tito, titoizm, titoiści. 24.05.2018, Instytut Historii UŚ.
Nadzór merytoryczny: dr hab. K. Nowak
 
Polska polityka 1918-2018. 6-7.11.2018, Zakład Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej WNS UŚ.
Nadzór merytoryczny: prof. dr hab. Marek Barański
 
III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Dyskusje o demokracji". 25-26.10.2018, Zakład Badań nad Zachowaniami Politycznymi WNS UŚ.
Nadzór merytoryczny: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa
 
The role of economic consciousness in building a civil society. 7.11.2018, Zakład Socjologii Ogólnej WNS UŚ.
Nadzór merytoryczny: prof. dr hab. Urszula Swadźba
 
Więzi międzypokoleniowe w rodzinie i w kulturze. 24-25.05.2018, Zakład Socjologii Wiedzy WNS UŚ.
Nadzór merytoryczny: prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
 
W poszukiwaniu tożsamości.  Śląsk - Polska - Europa. 20-21.06.2017, Instytut Socjologii WNS UŚ.
Nadzór merytoryczny: dr Barbara Lewicka
 
Transformacja ustrojowa w perspektywie pracy socjalnej. kwiecień 2018 / Katowice WNS, CINIBA, Studium Pracy Socjalnej.
Nadzór merytoryczny: prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz
 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich – nowe perspektywy dla środowiskowej pracy socjalnej. czerwiec 2018 / Wojkowice, Studium Pracy Socjalnej.
Nadzór merytoryczny: prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz
 
Oblicza i wymiary pracy socjalnej. listopad 2018 / Katowice WNS, CINIBA, Studium Pracy Socjalnej.
Nadzór merytoryczny: prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz
 
Dialektyka pokoju i wojny .Drogi do niepodległości - Gen. Stanisław Sosabowski. 21-22.09.2018 / Chorzów, Studia doktoranckie WNS UŚ, Fundacja im. Jadwigi Chylińskiej.
Nadzór merytoryczny: dr hab. Piotr Wróblewski
 
Działalność humanitarna wobec współczesnych wyzwań globalnych. 5.03.2018 / Katowice, Doktoranckie Koło Nauk o Polityce WNS UŚ.
Nadzór merytoryczny: mgr Agnieszka Miarka
 
Dylematy polskiej politologii. 28-29.06.2018, INPIDZ WNS UŚ.
Nadzór merytoryczny: dr hab. M. Kolczyński
 
Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku. II ogólnopolska konferencja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Komendy Gównej Policji. 18.10.2018, WNS UŚ, WNS, Komenda Główna Policji.
Nadzór merytoryczny: dr hab. Tomasz Kubin, dr Katarzyna Czornik
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok