Historia

HISTORIA

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie)
 
Studia magisterskie na kierunku historia pozwalają pogłębić własną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych - przede wszystkim nt. wydarzeń z przeszłości Polski i świata - oraz udoskonalić posiadane umiejętności. Dzięki dużej liczbie zajęć uwzględniających Twoje indywidualne zainteresowania studia pozwalają na rozwój własnych predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności, a także przygotowanie do właściwego odbioru i czynnego uczestnictwa w kreowaniu dorobku kulturowego. Do wyboru są trzy specjalności: administracyjno-samorządowa; archiwalna i zarządzania dokumentacją oraz nauczycielska. Każda z nich posiada odrębne przedmioty specjalnościowe.
 
Perspektywy zawodowe:
 
• pracownik jednostek różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej;
• pracownik bibliotek naukowych i publicznych;
• pracownik placówek;
• pracownik wydawnictwa;
• pracownik placówki kulturalno-oświatowej;
• pracownik archiwum państwowego i zakładowego oraz wszelkich instytucji, wymagających pro-cesu zarządzania dokumentacją;
• nauczyciel historii i społeczeństwa (po studiach II stopnia także wiedzy o społeczeństwie).
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok