Historia sztuki

HISTORIA SZTUKI

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)
 
Studia licencjackie umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy w obszarze nauk humanistycznych z zakresu historii sztuki powszechnej i polskiej (z uwzględnieniem jej aspektów regionalnych) oraz sztuki użytkowej, a także muzealnictwa i konserwatorstwa. Absolwent studiów jest uwrażliwiony na zagadnienia formy dzieła sztuki, a zwłaszcza jego jakości artystycznej. Nauczysz się samodzielnie formułować oceny danego zjawiska artystycznego, interpretować dzieła sztuki w odniesieniu do podstaw metodologicznych dyscypliny. Uzyskasz przygotowanie do podjęcia podstawowych prac w zakresie dokumentacji zabytków, wystawiennictwa, upowszechniania kultury, sztuki, muzealnictwa, obrotu dziełami sztuki. Wykształcenie z zakresu historii sztuki pozwala na elastyczne dostosowanie się do zmiennego rynku pracy w obszarze kultury
 
Perspektywy zawodowe:
Nasi absolwenci pracują w placówkach muzealnych, lokalnych ośrodkach kultury, handlu i obrotu dziełami sztuki i kultury, galeriach, placówkach wystawienniczych promujących sztukę najnowszą.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok