Studia stacjonarne

Czas trwania
 
Studia doktoranckie trwają 4 lata
 
Zakres studiów
 
studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych można odbywać w ramach jednej z czterech dyscyplin:
- filozofii
- historii
- nauk o polityce
- socjologii
 
Kryteria kwalifikacji
 
 
 
Wymagane dokumenty
 
- biała wiązana teczka, opisana wg wzoru
- podanie o przyjęcie na studia (punkty nadaje opiekun naukowy przed rozmową kwalifikacyjną) - pobierz
- życiorys (CV)
- ankieta osobowa - wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata (więcej informacji tutaj)
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie z dziekanatu o ostatecznym wyniku studiów magisterskich
- dwie fotografie legitymacyjne (papierowe) oraz jedna w formie elektronicznej (zdjęcie należy wgrać dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia, więcej informacji tutaj)
- kserokopia dowodu osobistego
- kserokopia certyfikatu/zaświadczenie potwierdzający znajomość języka obcego lub stosowne oświadczenie

NIEKOMPLETNE TECZKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE
Termin składania dokumentów: 04.06.2018 - 05.07.2018
 
Rozmowa kwalifikacyjna: 11.07.2018, Sala Rady Wydziału, g. 9:00
 
 
Wpis na studia doktoranckie
Kandydat po otrzymaniu pisemnej decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie jest zobowiązany do dokonania wpisu (termin wpisu podany jest w decyzji).
W momencie wpisu uczestnik:
- podpisuje umowę w sprawie warunków odpłatności (studia bezpłatne)
- wypełnia kartę wpisową
- podpisuje ślubowanie oraz oświadczenie dot. ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji
 
 
 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok