Informator

Zaliczenie roku
 
- okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki
- indeksy i karty egzaminacyjne z kompletem wpisów i dat (wynikających z programu studiów) należy składać do 30 września w sekretariacie
- indeks powinno wypełniać się w następujący sposób:
strona 4 i 5 - I rok
strona 6 i 7 - II rok
strona 8 i 9 - III rok itd.
- obowiązuje jedna karta na jeden rok
 
Zmiana danych osobowych
 
Każda zmiana danych osobowych (nazwisko, adres, nr tel., adres e-mail, nr rachunku bankowego) powinna być zgłoszona do sekretariatu w postaci kserokopii dokumentu lub wiadomości mailowej ze skanem/informacją o nowym adresie mailowym/nr tel.
 
Podania
 
Wszystkie podania formułowane przez uczestnika w trakcie odbywania studiów, a związane z tokiem kształcenia muszą być opiniowane przez opiekuna naukowego. Podania powinny być składane w Sekretariacie Studiów w terminach umożliwiających władzom Uczelni podjęcie decyzji w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego.
 
Podania muszą zawierać dane uczestnika:
- imię i nazwisko, rok studiów, nr indeksu
- adres do korespondencji
- wskazanie organu Uczelni właściwego do rozpatrzenia podania
- treść
- podpis uczestnika
- opinię i podpis opiekuna naukowego
- załączniki
 
Dane do faktury
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP: 634-019-71-34
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok