Dr hab. Robert Pyka

 

1) Dane 

Imię i nazwisko: Robert Pyka
Tytuł/stopień: doktor habilitowany
Instytut: Instytut Socjologii
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Profil naukowy: https://www.researchgate.net/profile/Robert_Pyka

2) Proponowane pola współpracy

Badania miejskie i metropolitalne:
 • Całościowe diagnozy miejskie i metropolitalne (wymiar społeczny, kulturalny i gospodarczy);
 • Delimitacja obszaru metropolitalnego, regionu metropolitalnego, analiza funkcji metropolitalnych, powiązań funkcjonalnych i wyznaczanie stery wpływu metropolii;
 • Badania i ekspertyzy na potrzeby opracowania strategii rozwoju obszarów metropolitalnych z określeniem wyzwań i kierunków ich rozwoju (strategia polityki metropolitalnej);
 • Badania stanu spójności społecznej i terytorialnej w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i metropolitalnych;
 • Analiza czynników i barier rozwoju obszarów metropolitalnych;
 • Badania kapitału społecznego i procesów współrządzenia (zaangażowanie środowisk gospodarczych, organizacji pozarządowych, jednostek badawczych, itp. w kształtowanie polityk metropolitalnych)
 • Badanie jakości życia i ocen usług publicznych;
 • Diagnoza poziomu integracji i skoordynowania usług publicznych świadczonych przez samorządy w obszarach metropolitalnych w perspektywie tworzenia centrów usług wspólnych;
 • Organizacja debat, seminariów, spotkań z mieszkańcami
 • Doradztwo eksperckie

3) Sylwetka eksperta

Adiunkt w zakładzie Socjologii polityki, od 2012 roku dyrektor ds. nauki w Instytucie Socjologii, założyciel i przewodniczący Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. W swoich badaniach mieszczących się w obrębie socjologii i antropologii polityki koncentruje się głównie na problematyce związanej z kondycją i przyszłością państwa oraz ewolucji jego struktur terytorialnych w perspektywie globalizacji, metropolizacji oraz demokracji i współrządzenia (governance). W ostatnich latach skoncentrował swoje badania przede wszystkim na funkcjonowaniu obszarów metropolitalnych w Polsce, we Francji oraz w Kanadzie.

4) Doświadczenia - realizowane projekty badawcze i praktyczne

 • Projekt pt. „Europejskie systemy kształcenia pracowników samorządowych i radnych jednostek samorządowych”. Członek europejskiego zespołu badawczego w ramach sieci Observatory on Local Autonomy (OLA) (2015 r.-2016 r.)
 • Kierownik projektu badawczego pt. „Katowickie centrum – percepcja, oceny i oczekiwania”, na zlecenie Urzędu Miasta Katowice (2015 r.)
 • Kierownik projektu badawczego pt. „Wyzwania współpracy międzygminnej oraz metropolizacja we Francji, jako przykład dla rozwoju polskich obszarów metropolitalnych – badania dofinansowane przez rząd francuski (2010-2013 r.)
 • Członek zespołu badawczego realizującego projekt z grantu KBN pt. Region przemysłowy jako „region uczący się” – socjologiczne uwarunkowania przekształceń na przykładzie województwa śląskiego. (2010 – 1011r.)
 • Kierownik badań pt. „Metropolia w świetle opinii mieszkańców GZM” (2009 r.)

5) Sukcesy i nagrody

- Utworzenie i przewodnictwo Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (2016)
- Utworzenie Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS) należącego do europejskiej sieci CRU (2014)
- Członek Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska, Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach
- Ekspert Komitetu Gospodarki Miejskiej przy Krajowej Izbie Gospodarczej (od 2013 r.)
Nagrody:
- Nagroda JM Rektora UŚ za osiągnięcia naukowo-badawcze oraz organizacyjne (2009, 2013, 2016)
- Dodatek za osiągnięcia naukowe w latach (2014-2016)
- Granty i stypendia rządu francuskiego oraz AUF
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok