Dr hab. Tomasz Kubin

 

1) Dane

Imię i nazwisko: Tomasz Kubin
Tytuł/stopień: dr hab.
Instytut: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Proponowane pola współpracy

  • doradztwo, przygotowywanie ekspertyz, opinii itp. instytucjom publicznym, osobom publicznym, instytucjom i przedsiębiorstwom komercyjnym;
  • współpraca naukowa w ramach projektów i przedsięwzięć z naukowcami, jednostkami nauko-wymi, think-tankami itp. ;
  • wywiady, komentarze i opinie dotyczące stosunków międzynarodowych, polityki międzynarodo-wej, integracji europejskiej dla mediów.

3) Sylwetka eksperta

Adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, kierownik Pracowni Integracji Europejskiej.
Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce; ukończył również studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-cach) oraz prawo Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński).
Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe, szczególnie integracja europejska (m.in. takie zagadnienia jak: system instytucjonalny Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Waluto-wa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji w UE) oraz problematyka dotycząca Białorusi.

4) Doświadczenia - realizowane projekty badawcze i praktyczne

W przeszłości pracownik/współpracownik kilku publicznych (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i niepublicznych szkół wyższych.
Wykonawca i/lub współwykonawca kilku projektów naukowych w realizowanych w ramach konkursów NCN, ministerialnych, WNS UŚ.
Autor dwóch książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopi-smach specjalistycznych (,,Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", ,,Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea", ,,Polski Przegląd Dyplomatyczny”, ,,Przegląd Politologiczny”, ,,Przegląd Zachodni”, ,,Rocznik Integracji Europejskiej”, ,,Stosunki Międzynarodowe”, ,,Studia Eko-nomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, ,,Studia Europejskie”, ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, ,,Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, ,,Yearbook of Polish European Studies”) oraz w publikacjach zbiorowych.
W latach 2010-2013 i 2013-2016 przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nad Jamną’’ w Mikołowie.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok