Odwołanie dyżuru prodziekana dr hab. Małgorzaty Suchackiej

UWAGA!

Z powodu przerwy świątecznej dnia 18.04.2019 roku dyżur Prodziekana ds. Kształcenia dr hab. Małgorzaty Suchackiej
nie odbędzie się. Pierwszy dyżur po przerwie świątecznej odbędzie się dnia 25.04.2019 roku.

Godziny dziekańskie

Na wniosek Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych UŚ, Dziekan Wydziału dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski wyraził zgodę na godziny dziekańskie w dniu 17 kwietnia 2019 r. od godziny 12.40.

zakończenie tygodnia wns

Jesteśmy już po “Tygodniu WNS w szkołach”. Za nami wiele wrażeń i inspirujących rozmów z uczniami szkół średnich. Wykłady z tematyki nauk społecznych bardzo zainteresowały młodzież, która zastanawia się nad wyborem dalszego kierunku kształcenia. Uczniowie zadawali wiele pytań i wspólnie uczestniczyli w analizie przykładowych problemów życia społecznego. Okazali się uważnymi obserwatorami, którzy trafnie dostrzegają tendencje i zadają bardzo poważne pytania. To zobowiązuje i przypomina o misji kształcenia młodego, krytycznie myślącego człowieka. Dziękujemy szkołom za fantastyczną współpracę.

Szczególne podziękowania należą się także wykładowcom, którzy wzięli udział w naszym projekcie “Tydzień WNS w szkołach”.
Dzięki ich zaangażowaniu i pasji część uczniów z pewnością spotka się z nami w październiku już jako studenci I roku.

Poniżej zdjęcia z wykładu Pana dr hab. Rafała Mustera – wykładowcy Instytutu Socjologii, którego pracownicy w tym roku przygotowali najwięcej propozycji tematycznych dla szkół średnich.

2 RM bardzomałe

1 RM bardzomałe

Rada ekspertów programu „TOP CDR Digital responsible company”

Miło nam poinformować , że prodziekan ds. kształcenia WNS dr hab. Małgorzata Suchacka - została zaproszona do Rady ekspertów programu „TOP CDR Digital responsible company” prowadzonego przez firmę Procontent Communication – aktywnego członka Rady Programowo- Biznesowej Instytutu Socjologii . Inicjatywa CDR (Corporate Digital Responsibility) uzyskała patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz honorowy patronat Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Głównym zadaniem będzie szerokie propagowanie idei cyfrowej odpowiedzialności biznesu. Rozwój cyfrowy i automatyzacja procesów, które wpływają na rynek pracy są nieuniknione, dlatego CDR stara się znaleźć równowagę i poprowadzić postęp cyfrowy w kierunku, w którym technologia pozytywnie wpływa
na otoczenie – szczególnie w jego społecznym wymiarze. Do Rady ekspertów programu zaproszeni zostali przedstawiciele firm technologicznych, NGO’S i uczelni, specjalizujących się w rozwoju nowoczesnych technologii.
Główne cele programu TOP CDR to przede wszystkim:
1) opracowanie dokumentu dobrych praktyk w oparciu o badania pracowników i pracodawców,
2) nagradzanie dobrych praktyk w zakresie CDR i promocja dobrych wzorców CDR,
3) komunikacja szans i zagrożeń związanych z rozwojem technologicznym, które powinny być objęte regulacjami CDR.
O szczegółach można poczytać w dokumencie programowym CDR.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok