Konkursu na najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 2014/2015

Już po raz czternasty odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego w roku akad. 2014/2015.

Absolwent pretendujący do miana wyróżniającego się, powinien móc poszczycić się bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów; powinien być stypendystą ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz stypendystą rektora; uzyskać na dyplomie ocenę bardzo dobrą lub celującą; posiadać udokumentowane wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne; być laureatem nagród i wyróżnień o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym; posiadać certyfikaty językowe; mieć osiągnięcia w działalności dobroczynnej, społecznej i kulturalnej.

Zainteresowani powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z dokumentacją osiągnięć oraz oryginałem dyplomu ukończenia studiów do dnia 21.09.2015 do Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11 pokój nr 19.

formularz zgłoszeniowy w formacie MS WORD

ARK: "Którędy do sukcesu?"

Od 29 lipca 2015 trwają zapisy na kolejne szkolenie z cyklu Akademia Rozwoju Kariery, pt. „Którędy do sukcesu”, które odbędzie się 5 sierpnia 2015 r. w godz. 10:00 - 15:00. Dzięki szkoleniu nabędziesz umiejętności świadomego budowania własnej kariery zawodowej. Czytaj dalej.

ARK: "Jak urealnić i wdrażać swoje cele w życiu?"

Od 28 lipca 2015 trwają zapisy na dwudniowe sierpniowe szkolenie z cyklu Akademia Rozwoju Kariery, pt. „Jak urealnić i wdrażać swoje cele w życiu?”, które odbędzie się 18 i 19 sierpnia 2015 r. w godz. 9:00 - 17:00. Dzięki szkoleniu dowiesz się co zrobić, aby swoje cele przekuć na konkretne działania i jak przejść od planu do realizacji. Czytaj dalej.

Zaproszenie do udziału w obozie konserwatorskim

W związku z realizacją projektu „Sacrum i Profanum w Drewnie” Zarząd Stowarzyszenia „Pro Carpathia” z Rzeszowa zaprasza studentów konserwacji, architektury, etnografii, historii sztuki i architektury krajobrazu do udziału w obozie konserwatorskim.

Termin: 1-9 września 2015 r.
Miejsce: Lubaczów, Muzeum Kresów w Lubaczowie
Zakres prac: renowacja obiektu małej architektury drewnianej, inwentaryzacja.
Ilość miejsc: 10

Organizatorzy zapewniają: nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, transport z Rzeszowa do Lubaczowa i z powrotem. Nadzór merytoryczny sprawować będą pracownicy Katedry Architektury i Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego, obecni będą również eksperci z Muzeum Zachodniego Telemarku z Norwegii.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2015 r. wyłącznie poprzez przekazanie formularza uczestnictwa, drogą e-mail, listownie, faksem bądź osobiście do biura projektu.  Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Dyżury Dziekanów w miesiącu lipcu 2015.

 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
  8 lipca 2015 godz. 10.00 - 11.00
  14 lipca 2015 godz. 10.00 - 11.00
 • Prodziekan ds. Nauki Prof. zw. dr hab. Andrzej Noras
  14 lipca 2015 godz. 9.00 - 10.00
  28 lipca 2015 godz. 9.00 - 10.00
 • Prodziekan ds. Ogólnych i Studenckich: Dr hab. Kazimierz Miroszewski
  7 lipca 2015 godz. 12.00 - 13.00
  14 lipca 2015 godz. 9.00 - 10.00
 • Kierownik Studiów Niestacjonarnych: Dr Małgorzata Domagała
  14 lipca 2015 godz. 11.00 - 12.00
  21 lipca 2015 godz. 11.00 - 12.00
 • Kierownik Studiów Doktoranckich: Dr hab. Piotr Wróblewski
  1 lipca 2015 godz. 15.00 - 16.00
  15 lipca 2015 godz. 15.00 - 16.00
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok