Akademia Dyplomacji

Trwa rekrutacja do Akademii Dyplomacji, prestiżowego programu prowadzonego przez Uniwersytet Śląski. Oferta edukacyjna skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w dziedzinie etykiety dyplomatycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz polityki zagranicznej, między innymi: polityków, urzędników, przedsiębiorców, studentów. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest ukończenie trzeciego roku studiów. Czytaj dalej.

BK: Konkurs na Praktykodawcę Roku 2015!

Podobno w województwie śląskim istnieje firma, w której praktykanci nie parzą kawy i nie kserują dokumentów, lecz realizują samodzielne zadania?
Znasz ją? W takim razie koniecznie zgłoś ją do Konkursu na najlepszego praktykodawcę w województwie śląskim!
Odbyłeś ciekawą praktykę, podczas której rozwinąłeś swoją wiedzę i umiejętności? Pochwal praktykodawcę! Wspólnie zmieniajmy podejście studentów i firm do praktyk! Wspólnie stwórzmy bazę najlepszych praktykodawców w województwie śląskim!wództwie śląskim! Czytaj dalej.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015/2016

Szanowni Studenci!
Jak co roku istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nowe zasady przyznawania stypendiów reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom. (Dz. U. 2015 poz. 1050)
Na stronie MNiSW znajduje się szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 oraz wzór wniosku
Prosimy o zwrócenie uwagi, iż w bieżącym roku średnia ocen nie jest brana pod uwagę przy ocenie wniosków przez ministra.
Student zgłaszający swoją kandydaturę do stypendium, przedkłada w dziekanacie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium (część A i B) w trzech egzemplarzach oraz pełną dokumentację uzyskanych osiągnięć zgodnie z cyt. rozporządzeniem a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska w przypadku przyznania stypendium na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra (proponowany wzór w załączeniu).
Termin składania dokumentów dla Wydziału Nauk Społecznych to 25 września 2015r., pokój nr 19

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok