INFORMACJA

W związku ze zbliżającym się Świętem Pracy dnia 1 maja oraz Świętem Narodowym Trzeciego Maja na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, w celu ułatwienia bezpiecznego powrotu na uczelnię po świątecznej przerwie, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ustalił 4 maja 2016 r. (środa) dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Informacja

Instytut Filozofii i Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego zapraszają na Sympozjum Naukowe "Kognitywistyka na uniwersytecie i na rynku pracy", które odbędzie się 17 maja 2016 r. o godzinie 11.00 w sali sympozjalnej III w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Celem Sympozjum jest multidyscyplinarny namysł nad podstawowymi problemami nauk kognitywnych, stanem badań kognitywistyki w Polsce, perspektywami jej rozwoju oraz możliwościami jakie stoją przed studentami kierunku Kognitywistyka. Wśród zaproszonych gości są m.in.: prof. nadzw. IFiS PAN Marcin Miłkowski, prof. nadzw. UMCS Marek Hetmański, dr hab. Piotr Łaszczyca (Uniwersytet Śląski), dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Śląski).

Szczegółowe informacje: http://www.filozofia.us.edu.pl/
Zobacz plakat

Szkolenie BK: prawo pracy

Chcesz podjąć pracę, a nie wiesz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki? Zapraszamy 26 kwietnia 2016 r. w godz. 10.00-14.00 na szkolenie „Moje prawa i obowiązki jako kandydata o pracę w świetle przepisów prawa pracy”. Szkolenie poprowadzi specjalista z firmy NGA HR. Czytaj dalej.

KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 2016

W związku z przyznaniem dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2016 rok bardzo proszę o składanie wniosków (wg załączonego wzoru) przez osoby zainteresowane w terminie do 09.05.2016 roku

•  Pracownicy WNS: do SEKRETARIATÓW INSTYTUTÓW
•  Doktoranci: do Sekretariatu Studiów Doktoranckich
•  Wnioski o finansowanie projektów badawczych mogą składać osoby będące: 

      1. pracownikami naukowo-dydaktycznymi zatrudnionymi na Wydziale Nauk Społecznych
          Uniwersytetu Śląskiego, dla których Uniwersytet Śląski jest podstawowym miejscem pracy w
          rozumieniu art.2 ust.1 pkt.33 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
          (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) i nie ukończyły 35 roku życia oraz których zatrudnienie nie
          ustaje w roku, którego dotyczy składanie wniosku 
      2. uczestnikami studiów doktoranckich.

Poniżej dostępne są aktualnie obowiązujące wzory druków oraz Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obowiązujący od dnia 11.04.2016 r.

•  Wzór wniosku o przyznanie dotacji na 2016 rok oraz kosztorysu
•  Regulamin przygotowywania i składania wniosków o sfinansowanie badań służących rozwojowi
   młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 24.05.2016 r.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok