NAWA - wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francji

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składnia aplikacji  w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polska a Republiką Francji.
Nabór wniosków w NAWIE  upływa 25 lipca 2018 do godz. 15.00
Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnera z Polski i  z Francji.
Rozpatrywane będą wyłącznie  projekty złożone równocześnie w Polsce i w Portugalii.
Wnioski będą składane wyłącznie w systemie teleinformatycznym NAWA poprzez Dział Współpracy z Zagranicą.
Do Działu Współpracy z Zagranicą  ( do dnia 19 lipca 2018) należy przekazać elektronicznie i w wersji papierowej  wyłącznie Opis planowanych działań
Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 PLN
Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.
W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
•             Koszty podróży naukowców polskich do kraju partnera – maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN.
•             Koszty pobytu naukowców z kraju partnera  w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
- w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;
- w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.
Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne.
Wnioskowany budżet projektu może zostać zmniejszony w wyniku oceny projektu.
Ogólną zasadą jest, że strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa).
Szczegółowe informacje znajdują się stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

Informacja na temat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informujemy o możliwości składania wniosków o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się wszystkie niezbędne informacje nt  kryteriów i  zasad przyznawania stypendiów ministra w roku akademickim 2018/19 ( tekst rozporządzenia, wzory wniosków stypendialnych, instrukcja ich wypełniania) https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html
 
Dokumenty należy składać do dnia 21 września 2018 r. u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych (ul. Bankowa 11, 40-001 Katowice, pokój 19).
 
Do pobrania:
 

Konkurs na najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 2017/2018

Już po raz kolejny odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego. Podczas wydarzenia, które odbędzie się w listopadzie lub grudniu br., uhonorowani zostaną szczególnie wyróżniający się absolwenci naszej Alma Mater, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2017/2018. 

W związku z tym prosimy tegorocznych absolwentów Wydziału Nauk Społecznych o zgłaszanie swoich kandydatur. Absolwenci, oprócz bardzo wysokiej średniej ocen z całego okresu studiów, oceny bardzo dobrej lub celującej uzyskanej na dyplomie czy też udokumentowanych osiągnięć naukowych, powinni szczycić się także dokonaniami sportowymi, artystycznymi, w działalności dobroczynnej, społecznej lub kulturalnej.

Dokumenty (formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna) należy dostarczyć do dnia 12 września 2018 r. do Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych (pokój 19) lub przesłać pocztą na adres Wydziału Nauk Społecznych UŚ (ul. Bankowa 11, 40-001 Katowice, pokój 19).

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok