Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W dniu 28 stycznia 2015 r. weszło w życie Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych.

Nowe procedury zawarte w zarządzeniu, w sposób istotny zmieniają tryb postępowania oraz zasady przygotowania dokumentacji do obrony pracy dyplomowej

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Zarządzenie
Załącznik nr 1: Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej
Załącznik nr 2: Projekt strony tytułowej pracy

KONKURS o Nagrodę im. Iwana Wyhowskiego

Uniwersytet Śląski przystąpił w bieżącym roku do grupy uczelni polskich partycypujących w programie pod nazwą Nagroda im. Iwana Wyhowskiego, której celem jest uhonorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Laureaci nagrody otrzymują możliwość odbycia rocznego lub kilkumiesięcznych staży na uczelniach polskich, tworzących kapitułę Uczelni przyznających nagrodę.

Czytaj więcej

Szkolenia dedykowane studentom i absolwentom Uniwersytetu Śląskiego

Szanowni Państwo

Informujemy, że Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje skierowane dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego szkolenia: "CV & rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak wyprzedzić innych już na starcie" oraz "Praca na etacie & własny biznes, czyli przepis na pewny sukces".
Szkolenia odbędą się w dniach 14 i 21 stycznia br. w godz. 16:00 - 18:00.
Zapisy na szkolenie przyjmuje Biuro Karier UŚ pod numerem telefonu: 32 359 20 32
Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać tutaj.

Rekrutacja pracowników Instytutu Socjologii na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zapraszamy pracowników Instytutu Socjologii do aplikowania na wyjazdy dydaktyczne lub szkoleniowe w nadchodzącym semestrze letnim. Osoby zainteresowane prosimy o składanie w sekretariacie Instytutu, do dnia 23 stycznia 2015 r., następujących dokumentów wymaganych w procedurze kwalifikacyjnej, na podstawie których zostanie ona przeprowadzona:
-  wypełnionego dokumentu:
  (Staff Mobility Agreement for Teaching, Staff Mobility Agreement for Training)
- wniosku skierowanego do Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Socjologii, w którym znajdzie się krótkie uzasadnienie wyjazdu do wskazanej w Staff Mobility Agreement for Teaching lub Staff Mobility Agreement for Training

Więcej informacji na stronie: http://www.erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-pracownikow

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok