Konkursu na najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego

Już po raz trzynasty odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego w roku akad. 2013/14.

Absolwent pretendujący do miana wyróżniającego się, powinien móc poszczycić się bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów; powinien być stypendystą ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz stypendystą rektora; uzyskać na dyplomie ocenę bardzo dobrą lub celującą; posiadać udokumentowane wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne; być laureatem nagród i wyróżnień o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym; posiadać certyfikaty językowe; mieć osiągnięcia w działalności dobroczynnej, społecznej i kulturalnej.

Zainteresowani powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z dokumentacją osiągnięć oraz oryginałem dyplomu ukończenia studiów do dnia 19.09.2014 do Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11 pokój nr 19.

 Formularz zgłoszeniowy w formacie MS WORD

Konkurs o staż w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Studencie, jeśli wiążesz swoją przyszłość z pracą w administracji publicznej – nie przegap możliwości udziału w programie „Start z Wojewodą”! Pomyśl o swojej karierze zawodowej już teraz i zdobądź płatny staż w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim!

Zgłoszenia przyjmowane są przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w terminie
do 11 lipca 2014 r.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://bk.us.edu.pl/start-z-wojewoda-czyli-konkurs-o-staz.

INFORMACJA

UWAGA!!!

02.11.2013r. (SOBOTA)

DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

I DZIAŁ SPRAW FINANSOWYCH I SOCJALNYCH

BĘDZIE NIECZYNNY!!!

Turystyka historyczna

Charakterystyka studiów:

Studia na kierunku turystyka historyczna pozwalają zdobyć wiedzę (przede wszystkim funkcjonalną) – głównie z zakresu dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy (w tym zwłaszcza Polski), a także ponadprzedmiotowe umiejętności (kompetencje), zwiększające szanse absolwenta na rynku pracy (karierę zawodową związaną przede wszystkim z rozbudowującym się rynkiem „ak-tywnej turystyki” opartej o historyczne podstawy). Absolwent otrzymuje niezbędny zestaw wiedzy m.in. z zakresu cywilizacji (od starożytności po XX wiek); dziejów podróżowania i turystyki; wiedzy o Polsce i świecie współczesnym; geografii turystycznej i fizycznej; nauk pomocniczych historii; etnologii; historii sztuki; socjologii; muzealnictwa; bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia w turystyce; podstaw prawa z zakresu turystyki i ubezpieczeń turystycznych. Zostaje również wyposażony w niezbędne umiejętności – prowadzenia wycieczek pieszych i autokarowych; obsługi ruchu turystycznego; emisji głosu i techniki prezentacji; interpretacji zabytków i dzieł sztuki oraz instrumentów prowadzenia badań naukowych w historii (w tym badań regionalnych). W zależności od dokonanego wyboru zapoznaje się także z bogatym kata-logiem zagadnień z zakresu turystyki wybranego regionu.

 

Perspektywy zawodowe:

  • pilot wycieczek;
  • przewodnik wycieczek,
  • pracownik instytucji kulturalno-oświatowych;
  • animator w zakresie upowszechniania historii i dorobku kulturowego;
  • specjalista do spraw kultury i turystyki historycznej.

Forma studiów i poziom kształcenia

Stacjonarne I stopnia
Niestacjonarne I stopnia.

 

Brak specjalności

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok