DYŻURY DR HAB. MAŁGORZATY SUCHACKIEJ

Dyżury Pani Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Małgorzaty Suchackiej odbywać się będą od dnia 3 września we wtorki od godziny 8.20 - 9.00 i w czwartki od godziny 12.45 - 14.15

KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 2018

W związku z przyznaniem dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2018 rok bardzo proszę o składanie wniosków (wg załączonego wzoru) przez osoby zainteresowane w terminie do 17.09.2018 roku

  1. pracownikami naukowo-dydaktycznymi zatrudnionymi na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, dla których Uniwersytet Śląski jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.33 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) i nie ukończyły 35 roku życia oraz których zatrudnienie nie ustaje w roku, którego dotyczy składanie wniosku
  2. uczestnikami studiów doktoranckich.

Poniżej dostępne są aktualnie obowiązujące wzory druków oraz Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obowiązujący od dnia 21.02.2017 r.

  • Wzór wniosku o przyznanie dotacji na 2018 rok oraz kosztorysu
  • Regulamin przygotowywania i składania wniosków o sfinansowanie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 25.09.2018 r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż od 1.08.2018-31.08.2018 budynek Wydziału Nauk Społecznych UŚ będzie zamknięty.
Zapraszamy we wrześniu!

NAWA - wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francji

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składnia aplikacji  w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polska a Republiką Francji.
Nabór wniosków w NAWIE  upływa 25 lipca 2018 do godz. 15.00
Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnera z Polski i  z Francji.
Rozpatrywane będą wyłącznie  projekty złożone równocześnie w Polsce i w Portugalii.
Wnioski będą składane wyłącznie w systemie teleinformatycznym NAWA poprzez Dział Współpracy z Zagranicą.
Do Działu Współpracy z Zagranicą  ( do dnia 19 lipca 2018) należy przekazać elektronicznie i w wersji papierowej  wyłącznie Opis planowanych działań
Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 PLN
Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.
W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
•             Koszty podróży naukowców polskich do kraju partnera – maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN.
•             Koszty pobytu naukowców z kraju partnera  w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
- w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;
- w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.
Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne.
Wnioskowany budżet projektu może zostać zmniejszony w wyniku oceny projektu.
Ogólną zasadą jest, że strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa).
Szczegółowe informacje znajdują się stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok