Turystyka historyczna

Charakterystyka studiów:

Studia na kierunku turystyka historyczna pozwalają zdobyć wiedzę (przede wszystkim funkcjonalną) – głównie z zakresu dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy (w tym zwłaszcza Polski), a także ponadprzedmiotowe umiejętności (kompetencje), zwiększające szanse absolwenta na rynku pracy (karierę zawodową związaną przede wszystkim z rozbudowującym się rynkiem „ak-tywnej turystyki” opartej o historyczne podstawy). Absolwent otrzymuje niezbędny zestaw wiedzy m.in. z zakresu cywilizacji (od starożytności po XX wiek); dziejów podróżowania i turystyki; wiedzy o Polsce i świecie współczesnym; geografii turystycznej i fizycznej; nauk pomocniczych historii; etnologii; historii sztuki; socjologii; muzealnictwa; bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia w turystyce; podstaw prawa z zakresu turystyki i ubezpieczeń turystycznych. Zostaje również wyposażony w niezbędne umiejętności – prowadzenia wycieczek pieszych i autokarowych; obsługi ruchu turystycznego; emisji głosu i techniki prezentacji; interpretacji zabytków i dzieł sztuki oraz instrumentów prowadzenia badań naukowych w historii (w tym badań regionalnych). W zależności od dokonanego wyboru zapoznaje się także z bogatym kata-logiem zagadnień z zakresu turystyki wybranego regionu.

 

Perspektywy zawodowe:

 • pilot wycieczek;
 • przewodnik wycieczek,
 • pracownik instytucji kulturalno-oświatowych;
 • animator w zakresie upowszechniania historii i dorobku kulturowego;
 • specjalista do spraw kultury i turystyki historycznej.

Forma studiów i poziom kształcenia

Stacjonarne I stopnia
Niestacjonarne I stopnia.

 

Brak specjalności

Konkurs dla młodych naukowców 2014

W związku z przyznaniem dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2014 rok uprasza się osoby zainteresowane o składanie wniosków (wg załączonego wzoru) w terminie do 23.05.2014 roku

Polskie Międzykulturowe Spotkania Młodzieży PIYE 2014

Muzeum Historii Żydów Polskich
i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny
serdecznie zapraszają do udziału w

9. edycji programu
Polskie Międzykulturowe Spotkania Młodzieży
PIYE 2014


Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

Polskie Międzykulturowe Spotkania Młodzieży to program edukacyjny dla studentów z Polski i Izraela składający się z dwóch części: pobytu stażowego w Polsce i stypendium na Uniwersytecie w Tel Awiwie. W tym roku odbędzie się już jego dziewiąta edycja.

Zapraszamy do udziału studentów z całej Polski, którzy mają polskie obywatelstwo, ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów licencjackich i nie są na ostatnim roku studiów magisterskich.
Termin składania aplikacji na tegoroczny program upływa 30 maja 2014 r.

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące Projektu "Programowanie kariery"

Zapraszamy bezrobotnych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące Projektu "Programowanie kariery", które odbędzie się 24 kwietnia 2014 roku, w godzinach od 15:30 do 16:30, w auli Kazimierza Lepszego w Rektoracie przy ul. Bankowej 12.


 

 • Co?
  Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne nt. projektu „Programowanie kariery” dla absolwentów UŚ w Katowicach
 • Kiedy?
  24 kwietnia 2014 roku, g. 15:30-16:30
 • Gdzie?
  Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12 w Katowicach, Rektorat, aula Kazimierza Lepszego
 • Czego dotyczy Projekt?
  Projekt „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy” obejmuje: doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu umiejętności „miękkich”, 200-godzinny kurs programowania aplikacji internetowych oraz półroczny - płatny - staż w firmie IT

 


Więcej informacji, regulamin Projektu i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie

ZAPROGRAMUJ SIĘ NA SUKCES!

Biuro Karier, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok