Informacja na temat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informujemy o możliwości składania wniosków o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się wszystkie niezbędne informacje nt  kryteriów i  zasad przyznawania stypendiów ministra w roku akademickim 2018/19 ( tekst rozporządzenia, wzory wniosków stypendialnych, instrukcja ich wypełniania) https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html
 
Dokumenty należy składać do dnia 21 września 2018 r. u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych (ul. Bankowa 11, 40-001 Katowice, pokój 19).
 
Do pobrania:
 

Konkurs na najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 2017/2018

Już po raz kolejny odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego. Podczas wydarzenia, które odbędzie się w listopadzie lub grudniu br., uhonorowani zostaną szczególnie wyróżniający się absolwenci naszej Alma Mater, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2017/2018. 

W związku z tym prosimy tegorocznych absolwentów Wydziału Nauk Społecznych o zgłaszanie swoich kandydatur. Absolwenci, oprócz bardzo wysokiej średniej ocen z całego okresu studiów, oceny bardzo dobrej lub celującej uzyskanej na dyplomie czy też udokumentowanych osiągnięć naukowych, powinni szczycić się także dokonaniami sportowymi, artystycznymi, w działalności dobroczynnej, społecznej lub kulturalnej.

Dokumenty (formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna) należy dostarczyć do dnia 12 września 2018 r. do Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych (pokój 19) lub przesłać pocztą na adres Wydziału Nauk Społecznych UŚ (ul. Bankowa 11, 40-001 Katowice, pokój 19).

 

DYŻURY DR HAB. MAŁGORZATY SUCHACKIEJ

Ostatni dyżur dr hab. Małgorzaty Suchackiej Prodziekana ds. Kształcenia przed przerwą wakacyjną odbędzie się 12.07.2018 r. (czwartek) w godzinach 12.45 - 14.15.
Pierwszy dyżur Pani Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Małgorzaty Suchackiej po przerwie wakacyjnej odbędzie się 6.09.2018 r. (czwartek) w godzinach 12.45 - 14.15. 

Trilateral Youth Forum

Trilateral Youth Forum – The German-Polish-Russian Trialogue 2018 jest unikatowym wydarzeniem trójnarodowym dającym młodym liderom między 18 a 26 rokiem życia możliwość dyskutowania i poznania unikatowej, narodowej perspektywy dotyczącej przeszłości, współczesności, a przede wszystkim przyszłości stosunków między Polską, Niemcami a Rosją.
 
Trialog odbędzie się w dniach 16 - 22 września br. w Kazaniu. W programie już VI edycji Forum Trójstronnego przewidujemy obok dyskusji eksperckich również interaktywne warsztaty oraz wizyty w instytucjach publicznych w Kazaniu. Opłata konferencyjna wynosi 50 Euro i pokrywa koszty noclegu, i wyżywienia. Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 200 Euro.
 
Więcej informacji: www.drjug.org
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok