INFORMACJA

UWAGA!!!

02.11.2013r. (SOBOTA)

DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

I DZIAŁ SPRAW FINANSOWYCH I SOCJALNYCH

BĘDZIE NIECZYNNY!!!

Turystyka historyczna

Charakterystyka studiów:

Studia na kierunku turystyka historyczna pozwalają zdobyć wiedzę (przede wszystkim funkcjonalną) – głównie z zakresu dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy (w tym zwłaszcza Polski), a także ponadprzedmiotowe umiejętności (kompetencje), zwiększające szanse absolwenta na rynku pracy (karierę zawodową związaną przede wszystkim z rozbudowującym się rynkiem „ak-tywnej turystyki” opartej o historyczne podstawy). Absolwent otrzymuje niezbędny zestaw wiedzy m.in. z zakresu cywilizacji (od starożytności po XX wiek); dziejów podróżowania i turystyki; wiedzy o Polsce i świecie współczesnym; geografii turystycznej i fizycznej; nauk pomocniczych historii; etnologii; historii sztuki; socjologii; muzealnictwa; bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia w turystyce; podstaw prawa z zakresu turystyki i ubezpieczeń turystycznych. Zostaje również wyposażony w niezbędne umiejętności – prowadzenia wycieczek pieszych i autokarowych; obsługi ruchu turystycznego; emisji głosu i techniki prezentacji; interpretacji zabytków i dzieł sztuki oraz instrumentów prowadzenia badań naukowych w historii (w tym badań regionalnych). W zależności od dokonanego wyboru zapoznaje się także z bogatym kata-logiem zagadnień z zakresu turystyki wybranego regionu.

 

Perspektywy zawodowe:

  • pilot wycieczek;
  • przewodnik wycieczek,
  • pracownik instytucji kulturalno-oświatowych;
  • animator w zakresie upowszechniania historii i dorobku kulturowego;
  • specjalista do spraw kultury i turystyki historycznej.

Forma studiów i poziom kształcenia

Stacjonarne I stopnia
Niestacjonarne I stopnia.

 

Brak specjalności

Konkurs dla młodych naukowców 2014

W związku z przyznaniem dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2014 rok uprasza się osoby zainteresowane o składanie wniosków (wg załączonego wzoru) w terminie do 23.05.2014 roku

Polskie Międzykulturowe Spotkania Młodzieży PIYE 2014

Muzeum Historii Żydów Polskich
i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny
serdecznie zapraszają do udziału w

9. edycji programu
Polskie Międzykulturowe Spotkania Młodzieży
PIYE 2014


Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

Polskie Międzykulturowe Spotkania Młodzieży to program edukacyjny dla studentów z Polski i Izraela składający się z dwóch części: pobytu stażowego w Polsce i stypendium na Uniwersytecie w Tel Awiwie. W tym roku odbędzie się już jego dziewiąta edycja.

Zapraszamy do udziału studentów z całej Polski, którzy mają polskie obywatelstwo, ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów licencjackich i nie są na ostatnim roku studiów magisterskich.
Termin składania aplikacji na tegoroczny program upływa 30 maja 2014 r.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok