Godziny dziekańskie 24-25 listopada 2014r.

W związku z II Śląskim Kongresem Oświaty odbywającym się 24-25.11.2014 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, ogłaszam w tych dniach godziny dziekańskie. Uprzejmie proszę o przeniesienie planowanych zajęć na inny termin.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ
prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz