Konkurs na najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 2017/2018

Już po raz kolejny odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego. Podczas wydarzenia, które odbędzie się w listopadzie lub grudniu br., uhonorowani zostaną szczególnie wyróżniający się absolwenci naszej Alma Mater, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2017/2018. 

W związku z tym prosimy tegorocznych absolwentów Wydziału Nauk Społecznych o zgłaszanie swoich kandydatur. Absolwenci, oprócz bardzo wysokiej średniej ocen z całego okresu studiów, oceny bardzo dobrej lub celującej uzyskanej na dyplomie czy też udokumentowanych osiągnięć naukowych, powinni szczycić się także dokonaniami sportowymi, artystycznymi, w działalności dobroczynnej, społecznej lub kulturalnej.

Dokumenty (formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna) należy dostarczyć do dnia 12 września 2018 r. do Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych (pokój 19) lub przesłać pocztą na adres Wydziału Nauk Społecznych UŚ (ul. Bankowa 11, 40-001 Katowice, pokój 19).

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok