Trilateral Youth Forum

Trilateral Youth Forum – The German-Polish-Russian Trialogue 2018 jest unikatowym wydarzeniem trójnarodowym dającym młodym liderom między 18 a 26 rokiem życia możliwość dyskutowania i poznania unikatowej, narodowej perspektywy dotyczącej przeszłości, współczesności, a przede wszystkim przyszłości stosunków między Polską, Niemcami a Rosją.
 
Trialog odbędzie się w dniach 16 - 22 września br. w Kazaniu. W programie już VI edycji Forum Trójstronnego przewidujemy obok dyskusji eksperckich również interaktywne warsztaty oraz wizyty w instytucjach publicznych w Kazaniu. Opłata konferencyjna wynosi 50 Euro i pokrywa koszty noclegu, i wyżywienia. Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 200 Euro.
 
Więcej informacji: www.drjug.org