Zaliczenie z przysposobienia bibliotecznego

Uprzejmie prosimy wszystkich studentów I i II stopnia, I roku (studia stacjonarne)  WNS UŚ, którzy odbyli zajęcia z "przysposobienia bibliotecznego", o składanie przez Starostów Grup indeksów w Wypożyczalni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych.
Warunkiem wpisu jest pełna aktywacja konta czytelnika w Bibliotece.

Od 5 listopada do 15 grudnia br. będą wpisywane zaliczenia.