GODZINY DZIEKAŃSKIE

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, na wniosek Samorządu Studenckiego WNS UŚ, ogłasza w dniu 15 kwietnia 2016 r. godziny dziekańskie od 8.00 do 12.00.