Konferencja pt. „Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście konfliktu ukraińskiego”

10 grudnia 2015 roku w godz. od 9.00 do 16.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11, sala sympozjalna I) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście konfliktu ukraińskiego”. Uczestniczący w spotkaniu eksperci (m.in. przedstawiciele ośrodków analityczno-badawczych i służb mundurowych) będą nie tylko dokonywać charakterystyki głównych zagrożeń i wyzwań stojących przed Polską w kontekście konfliktu ukraińskiego oraz najważniejszych implikacji dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski oraz bezpieczeństwa międzynarodowego w bliższym i dalszym otoczeniu naszego kraju, ale także wskażą reperkusje konfliktu dla polityki wschodniej Polski, omówią wpływ konfliktu na relacje polsko-rosyjskie, polsko-ukraińskie, polsko-niemieckie i polsko-amerykańskie oraz wskażą główne implikacje tego konfliktu dla polityki państw członkowskich NATO i UE wobec Ukrainy i Rosji.

Organizatorami wydarzenia są Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach.
Konferencja została objęta patronatami honorowymi JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, dziekana Wydziału Nauk Społecznych UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Kaczanowicza, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marka Tomaszyckiego oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha.
Wydarzenie stanowi podsumowanie projektu badawczego realizowanego w 2015 roku przez zespół naukowców z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ oraz z szeregu innych polskich uczelni (m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Centrum Szkolenia Obrony przez Bronią Masowego Rażenia Akademii Obrony Narodowej, Uczelni Łazarskiego).

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok