Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015/2016

Szanowni Studenci!
Jak co roku istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nowe zasady przyznawania stypendiów reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom. (Dz. U. 2015 poz. 1050)
Na stronie MNiSW znajduje się szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 oraz wzór wniosku
Prosimy o zwrócenie uwagi, iż w bieżącym roku średnia ocen nie jest brana pod uwagę przy ocenie wniosków przez ministra.
Student zgłaszający swoją kandydaturę do stypendium, przedkłada w dziekanacie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium (część A i B) w trzech egzemplarzach oraz pełną dokumentację uzyskanych osiągnięć zgodnie z cyt. rozporządzeniem a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska w przypadku przyznania stypendium na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra (proponowany wzór w załączeniu).
Termin składania dokumentów dla Wydziału Nauk Społecznych to 25 września 2015r., pokój nr 19

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok