Inne projekty i granty

Umiędzynarodowienie monografii Andrzeja J. Norasa Historia neokantyzmu.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Noras

 

Miasta rozszerzone. Analiza wirtualnych miast w świetle kulturowej socjologii – próba poszerzenia zakresu możliwości badawczych socjologii miasta.

Mgr Linda Berezowska

 

Słownik Sztuki Katowic i okolicy.

Dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda

 

Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587-1668. Cześć  1, Czasy Zygmunta III (1587-1632).

Dr hab. Ryszard Skowron

 

Neokantyzm w Polsce.

Dr hab. Tomasz Kubalica

 

Polska fenomenologia przedwojenna. Antologia tekstów.

Dr Dariusz Bęben

 

Gender i mieszkanie: analiza idei i praktyk organizacji przestrzennej.

Dr Jolanta Klimczak

 

Antysemityzm, emancypacja, syjonizm. Narodziny ideologii syjonistycznej.

Dr hab. Jacek Surzyn

 

Obywatele lokalni i kosmopolityczni. Kto tworzy górnośląskie społeczeństwo obywatelskie?

Dr hab. Zbigniew Zagała

 

Między mistyką a metafizyką. Studium filozofii Josepha Marechala.

Dr hab. Aleksander Bańka

 

Klasyfikowanie, wartościowanie, uzasadnianie. Praktyki symboliczne pracowników socjalnych.

Dr hab. Andrzej Niesporek

 

Pax i Mars. Z dziejów polsko-hiszpańskich relacji politycznych w latach 1632-1648.

Dr hab. Ryszard Skowron

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok