Przewód doktorski

Podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001586
 • Zarządzenie 40/2016 z dnia 2016-05-05 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania konkursowego poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności o nadanie tytułu profesora.
  http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-402016

Osoba prowadząca:
mgr Paweł Szulc
tel. 32 359 18 54
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wydział posiada pełne prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie:

 1. Nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  - filozofia
  - historia
 2. nauk społecznych w dyscyplinach:
  - nauki o polityce
  - socjologia

Wymagane dokumenty oraz zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego:

Lista prowadzonych przewodów doktorskich wg. znowelizowanej ustawy w wybranych dyscyplinach:

 • FILOZOFIA
 • HISTORIA
 • NAUKI O POLITYCE
 • SOCJOLOGIA

Przewody Doktorskie z Socjologii

mgr Piotr Gierek - przewód doktorski zakończony 
mgr Tomasz Pączkowski 
mgr Justyna Stańczyk 
mgr Patrycja Lukasek-Sompolska - przewód doktorski zakończony 
mgr Zuzanna Teper-Solarz - przewód doktorski zakończony 
mgr Agnieszka Rychłowska - Niesporek
mgr Małgorzata Męcik
mgr Marzena Majer - przewód doktorski zakończony
 
mgr Sylwia Jarosławska-Sobór - przewód doktorski zakończony
mgr Katarzyna Anna Kuśmierek (Budziałowska) - przewód doktorski zakończony
mgr Tomasz Piechniczek - przewód doktorski zakończony
mgr Andrzej Szymczyk - przewód doktorski zakończony

Przewody Doktorskie z Nauki o Polityce i Administracji

mgr Anna Muś - przewód doktorski zakończony 
mgr Marek Czaja - przewód doktorski zakończony 
mgr Maciej Marmola - przewód doktorski zakończony 
mgr Łukasz Wilkoń
mgr Justyna Łapaj - przewód doktorski zakończony 
mgr Marlena Kaczmarek - przewód doktorski zakończony
mgr Szymon Kołodziej
 • streszczenie rozprawy
 • recenzja Dr hab. Ewa Maria Marciniak
 • recenzja prof. nadzw. UWr dr hab. Leszek Sobkowiak
mgr Iwona Łydek
 • streszczenie rozprawy
 • recenzja Prof. dr hab. Iwona Hofman
 • recenzja Dr hab. Magdalena Szpunar
mgr Tomasz Wierzbica - przewód doktorski zakończony
mgr Krzysztof Maciejczyk
 

Przewody Doktorskie z Historii

mgr Łukasz Mroczek - przewód doktorski zakończony 
mgr Marcin Smierz - przewód doktorski zakończony 
mgr Łukasz Jończyk - przewód doktorski zakończony 
mgr Mateusz Siembab - przewód doktorski zakończony 
mgr Paweł Gad - przewód doktorski zakończony 
mgr Łukasz Nowok - przewód doktorski zakończony 
mgr Piotr Kowalewski - przewód doktorski zakończony 
mgr Dominika Rychel - Mantur
mgr Dawid Madziar
mgr Ryszard Kurek
mgr Zuzanna Sobieraj - przewód doktorski zakończony
mgr Karolina Supernak - przewód doktorski zakończony 
mgr Marcin Kasprzycki - przewód doktorski zakończony
mgr Agata Muszyńska - przewód doktorski zakończony
 

Przewody Doktorskie z Filozofii

mgr Rafał Oleś 
mgr Karol Kobylarz - przewód doktorski zakończony 
mgr Paweł Ługiewicz - przewód doktorski zakończony 
mgr Łukasz Moll - przewód doktorski zakończony 
mgr Artur Caban - przewód doktorski zakończony 
mgr Artur Jochlik - przewód doktorski zakończony
mgr Sebastian Śpiewak - przewód doktorski zakończony
mgr Maciej Stanek - przewód doktorski zakończony
mgr Łukasz Rąb - przewód doktorski zakończony
mgr Michał Sikora - przewód doktorski zakończony
mgr Karolina Fornal
mgr Martina Kainz - przewód doktorski zakończony
mgr Anita Gralak - przewód doktorski zakończony
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok