Tytuł naukowy profesora

Osoba prowadząca:

mgr Magdalena Kosa
tel: 32 359 1109
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pokój: 3
Godziny otwarcia: 9:00-13:00
 
 
 
 
  
Szczegółowe informacje dla osób ubiegających się o nadanie tytułu naukowego profesora na temat obowiązujących wzorów dokumentów, wymaganych przy ww. postępowaniu, znajdują się na stronie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów .
 
Podstawy prawne:
- ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

- zarządzenie 40/2016 z dnia 2016-05-05 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania konkursowego poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności o nadanie tytułu profesora.
 

LISTA PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH wg. znowelizowanej ustawy o stopniach i tytule naukowym PRZEPROWADZANE SĄ AKTUALNIE NASTĘPUJĄCE POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA:

dr hab. prof. UŚ Dariusz Nawrot

uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 

dr hab. Elżbieta Trafiałek

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok