Projekt „WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ”

Projekt „WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ” (numer projektu: POWR.03.04.00-00-D048/16) realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

W projekcie brało udział 40 pracowników (w tym 24 kobiety) w ramach którego został zrealizowany cykl  szkoleń  z zakresu:

•             prowadzenia zajęć w języku angielskim dla obcokrajowców,

•             wykorzystania baz danych i zarządzania informacją,

•             treningu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

•             wykorzystywania w badaniach i dydaktyce narzędzi: EAST PaC, EPAC i ADS.Pracownicy biorący udział w szkoleniach ponieśli kompetencje dydaktyczne w czterech obszarach: prowadzenia zajęć w języku angielskim, nowoczesnych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych, wykorzystywanie w procesie dydaktycznym specyficznych dla nauk społecznych baz danych, wzrostu kompetencji dydaktycznych w zakresie procesu zarządzania informacją.

Nabyte umiejętności doprowadziły do

·         polepszenia jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych

·         lepszego i efektywniejszego wykorzystania istniejącego potencjału dydaktycznego.


Projekt zakłada zachowanie trwałości poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną objętą wsparciem w ramach projektu, co najmniej przez 4 semestry po zakończeniu projektu : zajęć w języku obcym, zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych, zajęć z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, zajęć z wykorzystaniem baz danych. Rodzaj zajęć determinujących zachowanie trwałości jest adekwatny do zakresu merytorycznego  wsparcia w ramach projektu uzyskanego przez kadrę akademicką. Podstawowym priorytetem projektu było przeprowadzenie działań oraz udzielenie wsparcia, którego odziałwywanie będzie miało długoterminowy charakter.·         Koordynator projektu: dr hab. Waldemar Wojtasik

·         Dofinansowane z UE: 81 843,75 PLN

·         Całkowita wartość projektu: 84 375,00 PLN

Strona główna

logo UE
Projekt „WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.
 
Cel projektu: wzrost kompetencji dydaktycznych kadry w czterech strategicznych obszarach: prowadzenia zajęć w języku angielskim, nowoczesnych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych, wykorzystywanie w procesie dydaktycznym specyficznych dla nauk społecznych baz danych; wzrostu kompetencji dydaktycznych w zakresie procesu zarządzania informacją.
 
Planowane efekty:
podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz osiągnięcie długoterminowej poprawy jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych na WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, poprzez realizację cyklu szkoleń. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom, proponując 40 pracownikom ( grupa docelowa: 23 kobiety i 17 mężczyzn) uczestnictwo w 4 szkoleniach z zakresu:
• prowadzenia zajęć w języku angielskim dla obcokrajowców,
• wykorzystania baz danych i zarządzania informacją,
• jednym zindywidualizowanym treningu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
• wykorzystywania w badaniach i dydaktyce narzędzi: EAST PaC, EPAC i ADS.
 
KOORDYNATOR PROJEKTU
dr hab. Waldemar Wojtasik
 
Wartość projektu: 84 375,00 PLN
 
Wkład Funduszu Europejskich: 81 843,75 PLN
 
Okres realizacji projektu: 1.03.2017 – 30.06.2018
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok