MONOGRAFIE 2017

1. "Powiedz im, że o nich nie zapomniałem..." : Błogosławiony Józef Czempiel (1883-1942) : wybór źródeł / wprowadzenie i edycja dokumentów Zbigniew Hojka, Jacek Kurek, Anna Piontek ; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2017.
2. Analiza wybranych przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce XXI wieku : CSR, innowacje, produkcja / Michał Czuba, Wioletta Żmuda-Czerwonka, Agnieszka Twarowska. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017.
3. Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce o polityce społecznej : wprowadzenie do dyskusji / Paweł Grzywna. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
4. Między Pragą a Legnicą : Matthäus (Matthias) Knote : śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat / Artur Kolbiarz ; Muzeum Miedzi w Legnicy. - Legnica : Muzeum Miedzi, 2017.
5. Naród urojony / Marek Migalski. - Łódź : Fundacja Industrial, 2017.
6. Polen in der Wehrmacht / Ryszard Kaczmarek ; aus dem Polonischen übersetzt von Andreas R. Hofmann. - München : De Gruyter Oldenbourg, 2017.
7. Polityka społeczna : rozważania o teorii i praktyce / Paweł Grzywna, Joanna Lustig, Marian Mitręga, Natalia Stępień-Lampa, Bożena Zasępa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
8. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Katowicach wobec Kościoła katolickiego w latach 1970-1980 / Mateusz Sobeczko. - Katowice : Studio Noa, 2017.
9. Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie : Leonard Nelsons Kritik an der Erkenntnistheorie unter besonderer Berücksichtigung des Neukantianismus / Tomasz Kubalica. - Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2017.
10. Impact of economic crisis on the functioning of political systems : a case study of Greece, Spain, and Italy / Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
11. Miasto, przestrzeń, tożsamość : studium trzech miast : Gdańsk, Gliwice, Wrocław / Krzysztof Bierwiaczonek, Małgorzata Dymnicka, Katarzyna Kajdanek, Tomasz Nawrocki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2017.
12. Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego : analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch / Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
 
Redakcje:
 
1. Die Zukunft von Medien-Räumen Zwischen Freiheit und Zwängen / Editors: Gerhard Banse, Tomasz Stępień, Mariola Sułkowska-Janowska, Mariusz Wojewoda. - Publisher: Berlin : trafo Wissenschaftsverlag, 2017.
2. Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów / pod redakcją Marceli Gruszczyk, Lecha Krzyżanowskiego, Miłosza Skrzypka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
3. Leksykon polskich partii politycznych / redakcja naukowa Rafał Glajcar, Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.
4. Nowe perspektywy rynku pracy / Red. Rafał Muster. – [Będzin] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2017.
5. Order Świętego Stanisława : 250 lat historii : praca zbiorowa / pod redakcją Dariusza Nawrota ; Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława. Komandoria Zagłębiowska w Będzinie ; Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. - Będzin [etc.] : Progres Wydawnictwo-Druk-Reklama, 2017.
6. Praca - konsumpcja - przedsiębiorczość : świadomość ekonomiczna młodego pokolenia / pod redakcją Urszuli Swadźby, Rafała Cekiery, Moniki Żak. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
7. Starość nie jedną ma twarz – badania interdyscyplinarne nad starością / Red. Grzegorz Libor. - [Będzin] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2017.
8. Technologia jako inspiracja dla interdyscyplinarnych badań naukowych / Red. Dorota Nowalska-Kapuścik. - [Będzin] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2017.
9. W sieci i w matni społecznej / pod redakcją Piotra Skudrzyka, Małgorzaty Suchackiej, Marka S. Szczepańskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
10. Wojkowickie Laboratorium Rewitalizacji Społecznej / redakcja naukowa Kazimiera Wódz, Maciej Klimek. - Wojkowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2017.
11. Żory 1945-1989 : monografia historyczna / pod redakcją Kazimierza Miroszewskiego ; [autorzy: Jan Delowicz, Adam Dziuba, Adam Krawczyk, Kazimierz Miroszewski, Mateusz Sobeczko, Marcin Wieczorek, Katarzyna Wilczok ; Muzeum Miejskie w Żorach]. - Żory : Muzeum Miejskie, 2017.
12. Piotr Skudrzyk, Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański (red.) „W sieci i w matni społecznej”, Katowice 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 187 s. - ISBN 978-83-226- 3055-6
13. Małgorzata Suchacka, Szymon T. Dziuba, Piotr Sygut „Rola menedżera, a jakość w procesie doskonalenia produkcji” Częstochowa 2017, 143 str. Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, ISBN 978-83-63978-71-6
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok