Monografie 2016

1. Człowiek - technologia - system / Małgorzata Suchacka, Piotr Sygut, Tomasz Hermaniuk. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2016.
2. Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia : studia z filozofii Jana Patocki / Dariusz Bęben. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
3. Gmina Wyry w ekonomiczno-socjologicznym zwierciadle / Urszula Swadźba, Stanisław Swadźba, Zbigniew Zagała. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2016.
4. Jak 9 z "Wujka" : górnośląski glosariusz Polski Ludowej / Maciej Fic, Lech Krzyżanowski. - Katowice : Wydawnictwo Cum Laude, 2016.
5. Język mieszkańców Śląska Cieszyńskiego od średniowiecza do połowy XIX wieku = Die Sprache der Einwohner vom Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts = Jazyk obyvatel Tesinskeho Slezska od stredoveku do poloviny XIX. stoleti / Idzi Panic. - Cieszyn : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2016.
6. "Jo był ukradziony" : tragedia górnośląska : ziemia rybnicka / Kazimierz Miroszewski, Mateusz Sobeczko. - Katowice : Studio NOA Ireneusz Olsza, 2016
7. Kamienieccy herbu Pilawa : z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 roku / Katarzyna Niemczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
8. Kostuchna : monografia historyczna / Jakub Grudniewski, Ryszard Kaczmarek. - Katowice : Miejski Dom Kultury "Południe", 2016.
9. Królowa Margot : ostatnia perła Walezjuszów / Aleksandra Skrzypietz. - Warszawa : Bellona, 2016
10. Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721-1793) ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i publiczne oraz jego myśli o Rzeczypospolitej / Dariusz Rolnik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
11. Media katolickie w polskim systemie medialnym / Damian Guzek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. 2016
12. Między poezją a polityką : rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów / Jakub Morawiec. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
13. Nowoczesne wojny informacyjne / Robert Rajczyk. - Warszawa : Difin, 2016.
14. Od żony górnika do naukowca : zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska / Urszula Swadźba, Monika Żak. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
15. Oddani sprawie : szkice biograficzne więźniów KL Auschwitz-Birkenau i uczestników przyobozowego ruchu oporu. T. 2 / Jan Kantyka, Zbigniew Kantyka. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2016.
16. Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP / Natalia Stępień-Lampa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
17. Poradnik dżentelmena i damy : savoir vivre w towarzystwie i biznesie / Zbigniew Hojka. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2016.
18. Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku : u źródeł Zagłębia Dąbrowskiego / Dariusz Nawrot. - Czeladź : Muzeum Saturn, 2016.
19. Praca i konsumpcja w perspektywie tworzenia ładu aksjonormatywnego / Felicjan Bylok, Urszula Swadźba, Danuta Walczak-Duraj. - Katowice : ŚLĄSK, spółka z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016.
20. Pre-teksty i kon-teksty : krótkie szkice z "socjologii obyczajów i komunikacji społecznej" / Krzysztof Łęcki. - Saarbrucken : Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, 2016.
21. Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920). Cz. 1 / wydali Edward Długajczyk i Miłosz Skrzypek. - Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2016.
22. Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920). Cz. 2, Dokumenty dodatkowe / wydał Miłosz Skrzypek. - Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2016.
23. Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992-2015 / Mieczysław Stolarczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
24. Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej / Andrzej J. Noras. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
25. Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych / Krzysztof Bierwiaczonek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
26. Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich : raport z badań / Natalia Stępień-Lampa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
27. Tożsamość współczesnych Górnoślązaków : studium socjologiczne / Justyna Kijonka. - Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2016.
28. Ustrój konstytucyjny Republiki Kosowa / Robert Rajczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
29. Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, Pan Rusi, Palatyn Węgier i Namiestnik Polski : (1326/1330-8 lub 18 maja 1401) / Jerzy Sperka. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Kraków : Avalon, 2016.
30. Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej / Marek Barański, Anna Czyż, Sebastian Kubas, Robert Rajczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
31. Wybrane problemy polityki społecznej / Paweł Grzywna, Joanna Lustig, Marian Mitręga, Natalia Stępień-Lampa, Bożena Zasępa. - Katowice : Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, 2016.
32. Wyzwania współczesnego zarządzania : innowacje, marketing, zrównoważony rozwój / Michał Czuba, Ewa Waliczek, Anna Kowalczyk. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016.
33. Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców / Łukasz Trembaczowski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
34. Zgryzoty i nadzieje : socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy / Rafał Cekiera. - Rudzica : Towarzystwo Miłośników Rudzicy, 2016.
35. Źródła Leśniowa : część 2 / Anna Poręba, Aleksandra Skrzypietz, Jacek Szpak. - Leśniów : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdźmy na Szczyt, 2016.
 
Redakcje:
 
1. Co po kryzysie? / pod redakcją Grażyny Skąpskiej, Marka S. Szczepańskiego i Żanety Stasieniuk. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2016.
2. Cywilizacja pieniądza [Dokument elektroniczny] / pod red. Mirosława Czerwińskiego. - [Będzin] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2016.
3. Cywilizacja zabawy, rozrywki i wypoczynku : praca zbiorowa / pod. red. Małgorzaty Suchackiej. - [Będzin] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2016.
4. Dąbrowa Górnicza : monografia. T. 3, cz. 1, Dzieje miasta / [redakcja Kazimierz Miroszewski, Arkadiusz Rybak, Andrzej J. Wójcik, Zygmunt Woźniczka ; autorzy Magdalena Cyankiewicz, Piotr Frączak, Adam Fryc, Kamila Gęsikowska, Anna Glimos-Nadgórska, Rafał Wiktor Kowalczyk, Jarosław Krajniewski, Bogusław Krasnowolski, Lech Krzyżanowski, Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Aleksandra Namysło, Dariusz Nawrot, Arkadiusz Rybak, Katarzyna Sobota-Liwoch, Mieczysław Starczewski, Zenon Szmidtke, Jacek Szpak, Antonina Szybowska, Mariusz Trąba, Zygmunt Woźniczka]. - Dąbrowa Górnicza : Muzeum Miejskie "Sztygarka", 2016.
5. Democratisation processes in Poland and Slovenia : Comparative Study / Ed.: Agnieszka Turska-Kawa, Miro Hacek. - Maribor : Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2016.
6. Demokracja deliberatywna : utopia czy ratunek dla demokratycznych wartości? / pod red. Agnieszki Turoń-Kowalskiej. - Sosnowiec : REMAR, 2016.
7. Drafts From Sociology of Design. Introduction to Discussion : [dokument elektroniczny] / Ed. Paulina Rojek-Adamek, Grzegorz Gawron. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016.
8. Dyskursy widzialności : słowa a obrazy / pod red. Pawła Sarny i Matyldy Sęk-Iwanek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
9. Encyklopedia Województwa Śląskiego. T. 3 / redakcja: Ryszard Kaczmarek, Anna Kubica, Michał Garbacz, Julia Rott-Urbańska. – projekt WWW, 2016.
10. Globalny i lokalny wymiar religii : Polska w kontekście europejskim / pod red.: Ireny Borowik, Andrzeja Górnego, Wojciecha Świątkiewicza. - Kraków : NOMOS, 2016.
11. The house of Vasa and the house of Austria : Volume 1. Part 1, The times of Sigismund III, 1587-1632 / ed. by Ryszard Skowron ; in collaboration with Krzysztof Pawłowski, Ryszard Szmydki, Aleksandra Barwicka, Miguel Conde Pazos, Friedrich Edelmayer, Ruben Gonzalez Cuerva, Jose Martinez Millan, Tomasz Poznański, Manuel Rivero. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
12. I wojna światowa na Śląsku : historia, literatura, kultura / red. nauk. Grażyna Barbara Szewczyk, Ryszard Kaczmarek. - Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2016.
13. Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989 / red. Marek Barański, red. Maciej Guzy. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
14. Inskrypcje na pieczęciach : treści, formy, funkcje / pod redakcją Piotra Pokory, Marcina Hlebionka, Tomasza Kałuskiego. - Poznań : Instytut Historii UAM, 2016.
15. Korupcja w administracji / red. nauk. Małgorzata Myśliwiec, Agnieszka Turska-Kawa. - [Sławków] : Fundacja Akademicka Ipso Ordo, 2016.
16. Ludzie bliscy i dalecy. T. 2, Biogramy postaci związanych z III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach / red. Zbigniew Hojka, Aleksandra Różycka. - Katowice : III Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza, 2016.
17. Ład społeczny i jego przedstawienia : księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza / pod red. Tomasza Nawrockiego i Wojciecha Świątkiewicza. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
18. Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną : studia socjologiczne / red. Marek S. Szczepański, Paulina Rojek-Adamek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016.
19. Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego : wybrane problemy. T. 1 / pod redakcją Tomasza Iwanka ; współpraca Agnieszka Miarka, Bartosz Midro, Marzena Mruk, Sara Piwowarska, Dawid Pudło. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
20. New Addictions : od dopalaczy do portali społecznościowych [dokument elektroniczny] / praca zbiorowa pod redakcją Doroty Nowalskiej-Kapuścik. - [s. l.] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2016.
21. Oblicza mediów lokalnych i regionalnych : szkice medioznawcze / pod red. Stanisława Michalczyka i Dariusza Krawczyka. - Mikołów : Instytut Mikołowski, 2016.
22. Oblicza współczesnego terroryzmu [Dokument elektroniczny] / Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Libora. - [Będzin] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2016.
23. Pecunia nervus belli : z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku / pod red. Mariusza Markiewicza, Ryszarda Skowrona i Filipa Wolańskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
24. Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych / pod red. Kazimiery Wódz, Doroty Nowalskiej-Kapuścik, Grzegorza Libora. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
25. Półtora wieku dziejów Katowic : przywracanie historycznej pamięci / pod red. Antoniego Barciaka. - Katowice : Muzeum Historii Katowic, 2016.
26. Sosnowiec : obraz miasta i jego dzieje. T. 1 / pod red. Antoniego Barciaka, Andrzeja T. Jankowskiego. - Sosnowiec : Muzeum w Sosnowcu, 2016.
27. Sosnowiec : obraz miasta i jego dzieje. T. 2 / pod red. Antoniego Barciaka, Andrzeja T. Jankowskiego. - Sosnowiec : Muzeum w Sosnowcu, 2016.
28. Społeczeństwo - sport - edukacja / pod redakcją Barbary Wiśniewskiej-Paź i Piotra Wróblewskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
29. Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku / red. nauk.: Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk. - Katowice : Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS, 2016.
30. Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju / red. Jolanta Klimczak, Katarzyna Ponikowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
31. Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym / redakcja naukowa Antoni Barciak. - Katowice : Studio NOA Ireneusz Olsza, 2016.
32. Tischner - człowiek w horyzoncie nadziei / pod red. Elżbiety Struzik. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2016.
33. W dialogu z historią, polityką i kulturą : w stulecie urodzin Wilhelma Szewczyka / redakcja naukowa Maciej Fic. - Katowice : Wydawnictwo Cum Laude, 2016.
34. Władza a społeczeństwo / red. Agata Bryłka, Małgorzata Korbaś, Tomasz Kałuski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
35. Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku : o znaczeniu idei wyboru - między prawami a obowiązkami / pod red. Mariusza Markiewicza, Dariusza Rolnika, Filipa Wolańskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
36. Wybory prezydenckie 2015 : analiza wizerunkowa / Redakcja naukowa: Anna Robak, Waldemar Wojtasik. - Jaworzno : Wydawnictwo Dyskurs, 2016.
37. Zapomniani książęta Sułkowscy / Dariusza Nawrot i Grzegorz Madej (red.). - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
38. Zeszyty Myszkowskie. Z. 3 / [redakcja naukowa Jarosław Durka i Kazimierz Miroszewski]. - Myszków : Urząd Miasta Myszkowa, Referat Promocji, Kultury i Sportu, 2016.
39. Małgorzata Suchacka (red.) „Cywilizacja zabawy, rozrywki i wypoczynku”, e- bookowo 2016, Wydawnictwo internetowe e-bookowo.pl, 394 str. e-book ISBN 978-83-7859-747-6, ISBN druk 978-83-7859-748-3
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok