Konkurs na dofinansowania projektów naukowych dla doktorantów na rok 2019

Osoby zainteresowane powinny złożyć jeden papierowy egzemplarz wniosku i kosztorysu do dnia 17.09.2019 r. w Sekretariacie Studiów Doktoranckich.

Poniżej dostępne są aktualnie obowiązujące wzory druków oraz Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obowiązujący od dnia 21.02.2017 r.

- Wzór wniosku o przyznanie dotacji na 2019 rok oraz kosztorysu


- Regulamin przygotowywania i składania wniosków o sfinansowanie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich


TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 01.10.2019 r.

Nazwy zadań badawczych nie mogą zawierać wyrażeń typu: "udział w konferencji...", "kwerenda w...", "publikacja...", "zakup...", "sprowadzenie..."

Zakupu książek i czasopism krajowych i zagranicznych dokonuje Biblioteka WNS, osoby starające się o dofinansowanie na ten właśnie cel powinny załączyć do wniosku pełny opis bibliograficzny (autor, tytuł, wydawnictwo, rok wyd., ISBN/ISSN).

Zwrot środków (pozytywnie rozpatrzone wnioski) odbywa się na podstawie dostarczonych w terminie faktur/rachunków, wystawionych na:

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

ul. Bankowa 12 

40-007 Katowice

NIP: 634-019-71-34

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok