GODZINY DZIEKAŃSKIE

Na wniosek Rady Samorządu Studenckiego WNS Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski wraził zgodę na godziny dziekańskie w środę 31.10.2018 od godziny 12.40.

Dyżur dr hab. Małgorzaty Suchackiej

Dyżur w dniu 30.10.2018 r. (wtorek) Pani Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Małgorzaty Suchackiej nie odbędzie się. Dodatkowy dyżur odbędzie się 06.11.2018 r. (wtorek) w godzinach 9.00 - 9.45.

Warsztaty ERC w Wiedniu - 23-24 listopada 2018

Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polska Akademia Nauk organizują 23-24 listopada 2018 roku warsztaty „ERC Mentoring Initiative”. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, którzy planują aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od  1 roku do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, eksperci ERC - laureaci i paneliści podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z przygotowaniem dobrego wniosku projektowego. Kandydaci do grantów ERC będą mieli możliwość zaprezentowania pomysłu badawczego i skonsultowania go zaproszonymi ekspertami. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i refundację części kosztów dojazdu na warsztaty do Wiednia. Limit miejsc na warsztatach: 5

Rejestracja na warsztaty jest możliwa do 29 października za pośrednictwem formularza internetowego.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach na początku listopada.

Więcej informacji: https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4971-warsztaty-erc-w-wiedniu-2

GODZINY DZIEKAŃSKIE

Na wniosek Rady Samorządu Studenckiego WNS, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski, wyraził zgodę na godziny dziekańskie w dniu 19 października 2018 r. do godziny 11.10.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok