Nowe publikacje

Impact of economic crisis okładkaMiło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazały się dwie publikacje będące zwieńczeniem prac badawczych zespołu pracującego pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Myśliwiec w ramach grantu pt. „Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch.”.
Zespół w składzie dr hab. Małgorzata Myśliwiec (kierownik), dr hab. Tomasz Kubin (główny wykonawca) oraz dr Małgorzata Lorencka (główny wykonawca) uzyskał grant w wyniku rozstrzygnięcia konkursu OPUS 5, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”

Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej” (12-13 września 2017, Wydział Nauk Społecznych, sala sympozjalna II). Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Dariusz Kubok oraz zastępcy dyrektora Instytutu Filozofii UŚ dr hab. Tomasz Kubalica i dr Agnieszka Woszczyk. Referaty wygłoszą również pracownicy Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UŚ dr Dariusz Olesiński oraz mgr Sebastian Śpiewak.
Międzynarodowa konferencja naukowa wieńczy projekt badawczy o tym samym tytule wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było ukazanie znaczenia krytycyzmu w filozofii europejskiej i w swym zakresie obejmowało namysł nad greckimi źródłami krytycyzmu, a także jego późniejszą tradycją aż po czasy współczesne. Naukowcy podjęli próbę zrozumienia i upowszechnienia wartości związanych z postawą krytyczną, służących pogłębianiu dialogu społecznego, międzykulturowego oraz ważnej współcześnie idei demokracji deliberatywnej. Intencją projektu było ponadto pogłębienie wiedzy i świadomości w zakresie znaczenia idei krytycyzmu w myśli niemieckiej (zwłaszcza w nurcie filozofii kantowskiej i pokantowskiej) oraz w filozofii polskiej, a przez to lepszego zrozumienia wspólnego dziedzictwa kulturowego obu narodów.
Harmonogram wydarzenia dostępny na stronie: www.filozofia.us.edu.pl.
 
2

Sesja naukowa: "Archeologia górnośląska w 20-lecie śmierci prof. Jerzego Szydłowskiego"

Zapraszamy 21 września na sesję naukową: "Archeologia górnośląska w 20-lecie śmierci prof. Jerzego Szydłowskiego". Profesor Jerzy Szydłowski był długoletnim pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Muzeum Śląskiego. Pełnił funkcje dziekana i prodziekana Wydziału Nauk Społecznych oraz dyrektora Instytutu Historii. Na sesji zostaną przedstawione różnorodne aspekty kariery naukowej Profesora, a także wyniki najnowszych prac na stanowiskach archeologicznych przez niego badanych. Sesja odbędzie się 21 września br. w sali Rady Wydziału. Początek o 9-30. W tym samym dniu w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbędzie się wernisaż wystawy "Archeologiczne odkrywanie Górnego Śląska. Profesor Jerzy Szydłowski – sylwetka Mistrza". Serdecznie zapraszamy do udziału. Link
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok