Wyjazd dydaktyczny doktorantów WNS

W dniach 9-11 czerwca miał miejsce zorganizowany przez Kierownika Studiów Doktoranckich WNS, dr. hab. Piotra Wróblewskiego, wyjazd naukowy do Pragi. Zasadniczą ideą wyjazdu była kontynuacja zapoczątkowanego przez konferencję naukową „Jan Patočka i inni” namysłu nad postacią czeskiego filozofa i dysydenta, a także pytaniami, które stawiał, przede wszystkim zaś pytaniem o to, kim są Czesi. W trakcie pobytu w Pradze miało miejsce kilka seminariów, podczas których uczestnicy wyjazdu mogli wysłuchać wykładów specjalistycznych i przeprowadzić owocne dyskusje na szereg tematów związanych z czeską kulturą duchową. W Centrum Badań Teoretycznych przy Uniwersytecie Karola odbyło się spotkanie z dr. Janem Freiem, który przedstawił historię i stan zachowania Archiwum Jana Patočki, następnie zaś słuchacze udali się na cmentarz Břevnov, by zapalić znicze na grobie wybitnego czeskiego filozofa. Wykłady dotyczące historii relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Czechach odbyły się w Klasztorze Dominikanów, gdzie o. Hieronim Kaczmarek OP przedstawił skomplikowany i niejednoznaczny stosunek Czechów do religii. W tym samym miejscu miał miejsce wykład o. Błażeja Matusiaka OP, który przedstawił postać Hieronima z Moraw, uczonego pochodzącego prawdopodobnie z terenu Czech, który działał w Paryżu w drugiej połowie XIII w. i stworzył tam bardzo ważny dla teorii muzyki „Traktat o muzyce”, dla którego inspiracją były poglądy św. Tomasza z Akwinu. Podczas całego wyjazdu uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia także w odbywających się w tych dniach w Pradze „Nocy kościołów” i „Nocy muzeów”, a ponadto możliwość uczestnictwa w sprawowanej w języku polskim mszy św. w kościele pw. św. Idziego, gdzie oprawę muzyczną zapewniła Schola Cantorum Minorum Chosoviensis pod dyrekcją Sławomira Witkowskiego.

Instytut Socjologii UŚ uruchamia nową specjalność studiów II stopnia – HR w nowoczesnej organizacji

plakatA3 1Instytut Socjologii UŚ uruchamia nową specjalność studiów II stopnia – HR w nowoczesnej organizacji. Jej powstanie wynika z pogłębionych analiz współczesnego rynku pracy – zakres tematyczny jest adekwatny względem aktualnych realiów. Program studiów przygotowuje absolwentów do pracy w biznesie, jednostkach samorządowych oraz instytucjach państwowych – wszędzie tam, gdzie powstają zespoły pracownicze i wymagana jest ich sprawna koordynacja. Część zajęć prowadzonych będzie przez ekspertów-praktyków, uznanych specjalistów z branży Human Resources. W trakcie studiów istnieje możliwość odbycia interesujących praktyk i staży studenckich.

„Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia”

praca konsumpcja przedsiebiorczosc okl„Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia” to tytuł monografii, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Redaktorami książki są pracownicy Instytutu Socjologii UŚ: prof. dr hab. Urszula Swadźba, dr Rafał Cekiera i dr Monika Żak. Licząca 384 strony publikacja została przez nich podzielona na trzy części: „Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej”, „Praca i przedsiębiorczość młodego pokolenia” oraz „Miejsce konsumpcji w życiu młodego pokolenia”. W książce znalazły się 23 artykuły naukowców z Polski, Słowacji i Węgier. Zapraszamy do lektury!
Więcej informacji: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/14473

Seria dokumentalna naszego pracownika Wydarzeniem Historycznym Roku 2016!

Seria dokumentalna "Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich", autorstwa pracownika Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa mgr. Macieja Marmoli oraz doktoranta WNS Kamila Niesłonego, zwyciężyła w plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku 2016 w kategorii "Edukacja i multimedia" organizowanym przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Dziękujemy wszystkim za oddane głosy!

Zachęcamy do obejrzenia wszystkich odcinków serii na stronie www.powstaniaslaskie.com.pl. Już wkrótce filmy emitowane będą także na antenie TVP Historia. Aktualnie trwają prace nad kolejnymi odcinkami.

Konferencja Naukowa „Jan Patočka i inni. W kręgu czeskiej filozofii, historii i polityki”

18 15.zoomW dniach 2 i 3 czerwca 2017 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „Jan Patočka i inni. W kręgu czeskiej filozofii, historii i polityki” zorganizowana przez Samorząd Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych UŚ oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. W trakcie dwudniowych obrad wnioski z badań zaprezentowało prawie 20 młodych badaczy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Gośćmi specjalnymi byli prof. Martin Hájek (Uniwersytet Karola w Pradze) oraz prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski (Uniwersytet w Bremie). Obrady odbywały się w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Śląskim Centrum Wolności i Solidarności przy KWK Wujek. Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie UŚ pod adresem: http://www.us.edu.pl/konferencja-naukowa-pt-jan-patocka-i-inni
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok