Nowe publikacje

Impact of economic crisis okładkaMiło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazały się dwie publikacje będące zwieńczeniem prac badawczych zespołu pracującego pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Myśliwiec w ramach grantu pt. „Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch.”.
Zespół w składzie dr hab. Małgorzata Myśliwiec (kierownik), dr hab. Tomasz Kubin (główny wykonawca) oraz dr Małgorzata Lorencka (główny wykonawca) uzyskał grant w wyniku rozstrzygnięcia konkursu OPUS 5, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”

Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej” (12-13 września 2017, Wydział Nauk Społecznych, sala sympozjalna II). Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Dariusz Kubok oraz zastępcy dyrektora Instytutu Filozofii UŚ dr hab. Tomasz Kubalica i dr Agnieszka Woszczyk. Referaty wygłoszą również pracownicy Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UŚ dr Dariusz Olesiński oraz mgr Sebastian Śpiewak.
Międzynarodowa konferencja naukowa wieńczy projekt badawczy o tym samym tytule wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było ukazanie znaczenia krytycyzmu w filozofii europejskiej i w swym zakresie obejmowało namysł nad greckimi źródłami krytycyzmu, a także jego późniejszą tradycją aż po czasy współczesne. Naukowcy podjęli próbę zrozumienia i upowszechnienia wartości związanych z postawą krytyczną, służących pogłębianiu dialogu społecznego, międzykulturowego oraz ważnej współcześnie idei demokracji deliberatywnej. Intencją projektu było ponadto pogłębienie wiedzy i świadomości w zakresie znaczenia idei krytycyzmu w myśli niemieckiej (zwłaszcza w nurcie filozofii kantowskiej i pokantowskiej) oraz w filozofii polskiej, a przez to lepszego zrozumienia wspólnego dziedzictwa kulturowego obu narodów.
Harmonogram wydarzenia dostępny na stronie: www.filozofia.us.edu.pl.
 
2
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok