Spotkanie "Klubu Socjologicznego SOCJO-KATO"

PTS Oddział Katowice ma zaszczyt zaprosić na pierwsze w 2018 roku spotkanie "Klubu Socjologicznego SOCJO-KATO". 18 stycznia 2018 roku o 17.30 będzie miała miejsce dyskusja z udziałem dr Rafała Cekiery.
 
Serdecznie zapraszamy
Miejsce: KATO - ul. Mariacka 13
 
AFISZ SOCJO KATO X dr RafałCekiera

TRWA I EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO IM. KRYSTYNY BOCHENEK W KATEGORII STUDENT

Grand Prix I edycji Konkursu i 5 tys. zł dla autora najlepszej publikacji autorstwa studenta, która ukazała się w 2017 roku! Na zgłoszenia prac czekamy jeszcze miesiąc!!!
 
Do konkursu w kategorii Student mogą przystąpić studenci wszystkich typów szkół wyższych z całej Polski (również obywatele innych państw), którzy posiadają status studenta potwierdzony ważną na dzień złożenia pracy do konkursu legitymacją studencką.
Tematyka zgłaszanych do Konkursu prac w kategorii Student powinna mieć związek z Górnym Śląskiem, Zagłębiem, Podbeskidziem lub Ziemią Częstochowską.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii Student jest publikacja zgłaszanego materiału w roku poprzedzającym przystąpienie do Konkursu (w radiu, w telewizji, w prasie, na stronie internetowej). Na prace (składane na nośnikach elektronicznych – np. pendrive) czekamy do 25.01.2018 roku.
Autor może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę własną i dwie współautorskie. Każda praca współautorska musi być zgłaszana za zgodą wszystkich autorów.
Przypominamy, że Organizatorom w szczególności zależy na materiałach dziennikarskich najwyższej jakości. Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka.
Na zgłoszenia czekamy pod adresem: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (pok. 135) - z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek". Prosimy nie zwlekać z wysyłką materiałów
 
Szczegóły:
www.konkurskbochenek.us.edu.pl
Polub nas na FB: https://www.facebook.com/konkurskbochenek

Ambasada USA i Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) zapraszają studentów do ubiegania się o staże w biurach Kongresu USA

Kto może się ubiegać?
Studenci polskich i zagranicznych uczelni. Idealni kandydaci powinni być zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i pozaakademicką. Doświadczenie w sektorze NGO będzie dodatkowym atutem kandydata.
 
Wymagania wobec kandydatów:
- mieć skończone nie więcej niż 26 lat (data urodzenia 1.01.1992r. lub później)
- posiadać obywatelstwo polskie i być studentem szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą
- biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie
- posiadać bardzo dobre wyniki w nauce
 
Termin wysyłania zgłoszeń to 15 marca 2018r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF: http://transatlanticforum.org/

Dodatkowa rekrutacja na praktyki z Programu Erasmus+

Ze względu na poziom realizacji planów wyjazdowych dotyczących praktyk studenckich (SMP) w ramach programu Erasmus+ KA103HE, możliwość realizacji praktyki w roku akademickim 2017/2018 zostanie udostępniona studentom z listy rezerwowej dla rekrutacji z 2017 r.
Uniwersytet Śląski w Katowicach uruchamia także dodatkową rekrutację na praktyki. Podstawą zakwalifikowania studenta będzie program praktyki (learning agreement for traineeship) zatwierdzony i podpisany zarówno przez macierzystą jednostkę (podpis koordynatora wydziałowego oraz dziekana lub uprawnionego prodziekana), jak i przedstawiciela instytucji przyjmującej. Zgłoszenia od studentów nie uwzględnionych na liście rezerwowej będą przyjmowane do 15.02.2018 r. lub do momentu wyczerpania środków, o ile nastąpi to wcześniej. Zatwierdzone i podpisane programy praktyki (learning agreement for traineeship) należy składać w Dziale Współpracy z Zagranicą – Biurze Programu Erasmus, w budynku rektoratu, pokój 75.
 

Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie.
Zgłoszenia proszę kierować na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Więcej informacji na stronie Instytutu Socjologii lub pod numerem telefonu 32 359 1109.
 
Zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.
Zapraszamy!
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok