Ambasada USA i Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) zapraszają studentów do ubiegania się o staże w biurach Kongresu USA

Kto może się ubiegać?
Studenci polskich i zagranicznych uczelni. Idealni kandydaci powinni być zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i pozaakademicką. Doświadczenie w sektorze NGO będzie dodatkowym atutem kandydata.
 
Wymagania wobec kandydatów:
- mieć skończone nie więcej niż 26 lat (data urodzenia 1.01.1992r. lub później)
- posiadać obywatelstwo polskie i być studentem szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą
- biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie
- posiadać bardzo dobre wyniki w nauce
 
Termin wysyłania zgłoszeń to 15 marca 2018r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF: http://transatlanticforum.org/
 
Szczegóły programu:
 
Staże TFLF są zaplanowane na czas od 6 do 8 tygodni i zakończą się nie później niż we wrześniu 2018r. Zakres obowiązków może się różnić w zależności od biura, w którym będzie pracował kandydat/kandydatka. Zazwyczaj praca odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Stażyści uczestniczą w dodatkowych spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Zachęcamy do zapoznania się z relacją uczestników poprzedniej edycji programu tutaj: http://transatlanticforum.org/edition-2017/
 
Udział w stażu jest bezpłatny, ale organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia medycznego, wyżywienia i kieszonkowego. TFLF dołoży starań by sponsorzy programu pokryli znaczną część kosztów zwiążanych z udziałem w programie, ale pewien poziom samofinansowania kandydatów może być niezbędny.
 
Pełen opis programu, informacje o kryteriach konkursu i wymaganych dokumentach: http://transatlanticforum.org/apply/
 
Transatlantic Future Leaders Forum to polska organizacja pozarządowa powołana by umożliwić najzdolniejszym polskim studentom odbycie stażu w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie i Londynie.
 
Celem Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) jest rozwój kadry młodych polskich liderów, którzy rozumieją znaczenie stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Europą i NATO. Od 2016r. Ambasada USA w Warszawie jest strategicznym partnerem programu.
 
Zapraszamy.
Ambasada USA