Ambasada USA i Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) zapraszają studentów do ubiegania się o staże w biurach Kongresu USA

Kto może się ubiegać?
Studenci polskich i zagranicznych uczelni. Idealni kandydaci powinni być zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i pozaakademicką. Doświadczenie w sektorze NGO będzie dodatkowym atutem kandydata.
 
Wymagania wobec kandydatów:
- mieć skończone nie więcej niż 26 lat (data urodzenia 1.01.1992r. lub później)
- posiadać obywatelstwo polskie i być studentem szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą
- biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie
- posiadać bardzo dobre wyniki w nauce
 
Termin wysyłania zgłoszeń to 15 marca 2018r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF: http://transatlanticforum.org/
 
Szczegóły programu:
 
Staże TFLF są zaplanowane na czas od 6 do 8 tygodni i zakończą się nie później niż we wrześniu 2018r. Zakres obowiązków może się różnić w zależności od biura, w którym będzie pracował kandydat/kandydatka. Zazwyczaj praca odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Stażyści uczestniczą w dodatkowych spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Zachęcamy do zapoznania się z relacją uczestników poprzedniej edycji programu tutaj: http://transatlanticforum.org/edition-2017/
 
Udział w stażu jest bezpłatny, ale organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia medycznego, wyżywienia i kieszonkowego. TFLF dołoży starań by sponsorzy programu pokryli znaczną część kosztów zwiążanych z udziałem w programie, ale pewien poziom samofinansowania kandydatów może być niezbędny.
 
Pełen opis programu, informacje o kryteriach konkursu i wymaganych dokumentach: http://transatlanticforum.org/apply/
 
Transatlantic Future Leaders Forum to polska organizacja pozarządowa powołana by umożliwić najzdolniejszym polskim studentom odbycie stażu w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie i Londynie.
 
Celem Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) jest rozwój kadry młodych polskich liderów, którzy rozumieją znaczenie stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Europą i NATO. Od 2016r. Ambasada USA w Warszawie jest strategicznym partnerem programu.
 
Zapraszamy.
Ambasada USA
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok