Wystawa „50 lat Uniwersytetu Śląskiego”

wystawa plansza tytulowaUroczystej inauguracji pięćdziesiątego jubileuszowego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „50 lat Uniwersytetu Śląskiego”, która prezentuje ważniejsze wydarzenia z historii śląskiej wszechnicy. Na kilkudziesięciu planszach można przeczytać np. o powstaniu uczelni, zapoznać się z pocztem jej rektorów, historią herbu i logo uniwersytetu oraz insygniów władzy rektorskiej.
Ze znaczących i ciekawych faktów w niej ujętych należy wymienić także uchwalenie przez Senat UŚ dokumentu o nazwie „Misja Uniwersytetu Śląskiego” oraz nadanie masowcowi Polskiej Żeglugi Wielkiej imienia „Uniwersytet Śląski”. Z wystawy dowiedzieć się też można o wielu aspektach działalności Alma Mater. W dziedzinie nauki interesujące są informacje o ilości patentów zarejestrowanych przez Uczelnię, zbudowanie i funkcjonowanie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, powołanie Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Centrum Studiów Polarnych, a także prowadzone przez pracowników uczelni projekty badawcze, takie jak Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery (ULKA) i „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap) realizowane za pomocą specjalistycznego sprzętu – balonu na ogrzane powietrze oraz łodzi badawczej (UŚka). Natomiast o współpracy nauki z biznesem informuje opis spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US Sp. z o.o. O pełnionej przez uniwersytet funkcji dydaktycznej i popularyzatorskiej można przeczytać w tekstach o m. in. Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkole Języka i Kultury Polskiej, Śląskim Festiwalu Nauki, Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych (w 2014 roku przemianowanych na Indywidualne Studia Międzyobszarowe) oraz Festival of Art and Independent Games, w ramach którego odbywa się Letnia Akademia Gier. Studentom, pracownikom i mieszkańcom regionu służą przedstawione na wystawie inwestycje uczelni, jak np. usytuowane w nowoczesnym budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) oraz przebudowana na ogólnodostępny deptak służący społeczności akademickiej i mieszkańcom miasta ul. Bankowa. Jedna z tablic poświęcona jest Wydawnictwu Uniwersytetu Śląskiego, które zajmuje się publikowaniem dorobku naukowego pracowników wszechnicy, inna natomiast opowiada o najważniejszym uczelnianym periodyku – „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ” – doskonałym źródle wiedzy o życiu uniwersytetu. Na wystawie zaprezentowane będą równie wszystkie wydziały Uniwersytetu Śląskiego. Na jubileuszowej wystawie nie mogło zabraknąć informacji o ludziach związanych z uniwersytetem i wyróżnieniach przez niego nadawanych. I tak, osobne tablice poświęcone są przyznawaniu przez wszechnicę śląska doktoratu honoris causa zasłużonym dla niej i nauki wybitnym postaciom oraz ustanowieniu innej nagrody uczelnianej „Pro Scientia et Arte”. Ponadto dowiedzieć się można o znanych wykładowcach i gościach uniwersytetu, wybitnych absolwentach, zdobytych przez nich nagrodach i powołanych przez nich stowarzyszeniach – Absolwentów oraz Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. Nie pominięto przy tym tych, którzy powodują, że uczelnia żyje wyjątkowo intensywnie – studentów. Wystawa jubileuszowa nie mogła nie wspomnieć o wieloletnich inicjatywach i przedsięwzięciach środowiska studenckiego, w tym o Akademickim Związku Sportowym, klubach studenckich, jednej z najstarszych w Polsce i wciąż istniejących rozgłośni radiowych – „Egidzie” czy mającym już długą tradycję uniwersyteckim Chórze „Harmonia”, Studenckim Zespole Pieśni i Tańca „Katowice” oraz organizowanym przez niego Międzynarodowym Studenckim Festiwalu Folklorystycznym. Przygotowana w związku z obchodami jubileuszowego pięćdziesiątego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim wystawa przedstawia historię i wieloaspektową działalność uczelni oraz ludzi z nią związanych – pracowników, studentów, przyjaciół śląskiej Alma Mater. Wystawa będzie towarzyszyć najważniejszym wydarzeniom w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego.
Szczegółowe informacje o obchodach znajdą się na stronie www.50.us.edu.pl.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok