Wyjazd dydaktyczny doktorantów WNS

W dniach 9-11 czerwca miał miejsce zorganizowany przez Kierownika Studiów Doktoranckich WNS, dr. hab. Piotra Wróblewskiego, wyjazd naukowy do Pragi. Zasadniczą ideą wyjazdu była kontynuacja zapoczątkowanego przez konferencję naukową „Jan Patočka i inni” namysłu nad postacią czeskiego filozofa i dysydenta, a także pytaniami, które stawiał, przede wszystkim zaś pytaniem o to, kim są Czesi. W trakcie pobytu w Pradze miało miejsce kilka seminariów, podczas których uczestnicy wyjazdu mogli wysłuchać wykładów specjalistycznych i przeprowadzić owocne dyskusje na szereg tematów związanych z czeską kulturą duchową. W Centrum Badań Teoretycznych przy Uniwersytecie Karola odbyło się spotkanie z dr. Janem Freiem, który przedstawił historię i stan zachowania Archiwum Jana Patočki, następnie zaś słuchacze udali się na cmentarz Břevnov, by zapalić znicze na grobie wybitnego czeskiego filozofa. Wykłady dotyczące historii relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Czechach odbyły się w Klasztorze Dominikanów, gdzie o. Hieronim Kaczmarek OP przedstawił skomplikowany i niejednoznaczny stosunek Czechów do religii. W tym samym miejscu miał miejsce wykład o. Błażeja Matusiaka OP, który przedstawił postać Hieronima z Moraw, uczonego pochodzącego prawdopodobnie z terenu Czech, który działał w Paryżu w drugiej połowie XIII w. i stworzył tam bardzo ważny dla teorii muzyki „Traktat o muzyce”, dla którego inspiracją były poglądy św. Tomasza z Akwinu. Podczas całego wyjazdu uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia także w odbywających się w tych dniach w Pradze „Nocy kościołów” i „Nocy muzeów”, a ponadto możliwość uczestnictwa w sprawowanej w języku polskim mszy św. w kościele pw. św. Idziego, gdzie oprawę muzyczną zapewniła Schola Cantorum Minorum Chosoviensis pod dyrekcją Sławomira Witkowskiego.