Wyjazd dydaktyczny doktorantów WNS

W dniach 9-11 czerwca miał miejsce zorganizowany przez Kierownika Studiów Doktoranckich WNS, dr. hab. Piotra Wróblewskiego, wyjazd naukowy do Pragi. Zasadniczą ideą wyjazdu była kontynuacja zapoczątkowanego przez konferencję naukową „Jan Patočka i inni” namysłu nad postacią czeskiego filozofa i dysydenta, a także pytaniami, które stawiał, przede wszystkim zaś pytaniem o to, kim są Czesi. W trakcie pobytu w Pradze miało miejsce kilka seminariów, podczas których uczestnicy wyjazdu mogli wysłuchać wykładów specjalistycznych i przeprowadzić owocne dyskusje na szereg tematów związanych z czeską kulturą duchową. W Centrum Badań Teoretycznych przy Uniwersytecie Karola odbyło się spotkanie z dr. Janem Freiem, który przedstawił historię i stan zachowania Archiwum Jana Patočki, następnie zaś słuchacze udali się na cmentarz Břevnov, by zapalić znicze na grobie wybitnego czeskiego filozofa. Wykłady dotyczące historii relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Czechach odbyły się w Klasztorze Dominikanów, gdzie o. Hieronim Kaczmarek OP przedstawił skomplikowany i niejednoznaczny stosunek Czechów do religii. W tym samym miejscu miał miejsce wykład o. Błażeja Matusiaka OP, który przedstawił postać Hieronima z Moraw, uczonego pochodzącego prawdopodobnie z terenu Czech, który działał w Paryżu w drugiej połowie XIII w. i stworzył tam bardzo ważny dla teorii muzyki „Traktat o muzyce”, dla którego inspiracją były poglądy św. Tomasza z Akwinu. Podczas całego wyjazdu uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia także w odbywających się w tych dniach w Pradze „Nocy kościołów” i „Nocy muzeów”, a ponadto możliwość uczestnictwa w sprawowanej w języku polskim mszy św. w kościele pw. św. Idziego, gdzie oprawę muzyczną zapewniła Schola Cantorum Minorum Chosoviensis pod dyrekcją Sławomira Witkowskiego.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok